top of page
Vyhledat

Chcete se stát dobrovolným plátcem DPH? Budete potřebovat kompletní podnikatelský plán

Každý podnikatel na plátcovství DPH pohlíží jinak. Někomu jím být vyhovuje, jiný se snaží co nejvíce oddálit povinnost se k DPH registrovat. Zákon přesně definuje, kdy má podnikatel povinnost se plátcem DPH stát. V ostatních případech můžete rovněž požádat o to, abyste se stali plátcem DPH, avšak musíte to před finančním úřadem odůvodnit. A ten dělá velice často obstrukce. Na finanční úřad proto musíte poslat dobře připravené podklady, jejichž součástí je i komplexní podnikatelský plán.


Proč a jak se stát dobrovolným plátcem DPH

Pro některé podnikatele znamená nutnost platit DPH vlastně odvedené daně navíc, pro jiné naopak úsporu. Kdy se podnikateli vyplatí stát plátcem DPH ihned, i když zatím nesplňuje žádnou z podmínek, na základě které by musel? Obvykle je pro podnikatele nutností být plátcem DPH, pokud jsou plátci i jeho zákazníci. Pokud navíc děláte zprostředkovatele mezi dalšími dvěma firmami, přičemž obě jsou plátci a vy ne a peníze protékají přes vás, je to naprostou nezbytností.


Dalším důvodem, proč se firmy ženou do toho, aby se staly plátci hned po založení firmy, či dříve než musí, jsou vysoké počáteční náklady při startu podnikání. Už jen nákup automobilu do firmy (i na leasing), je pro podnikatele důvodem k tomu, aby se stali dobrovolným plátcem DPH. Nemluvě o jiných vysokých vstupních nákladech při zahájení podnikání – například nákup strojů, materiálů, ale mnohdy i různých služeb.


Neméně důležitým faktem, proč je nutné být plátcem DPH dříve, než to stanovuje zákon, je pokud se chystáte obchodovat se zahraničím. Tam se plátcovství opět nevyhnete.


Kdo tedy je dobrovolný plátce DPH?

Stát se plátcem DPH hned na začátku svého podnikání nemusíte. Kdysi platilo, že kdo chtěl, ten se k plátcovství přihlásil, kdo ne, čekal, než bude mít jeho podnikání parametry, při kterých už to bude nutné. Kdo plátcem chtěl být, ten se jím však i stal. V posledních letech ale finanční úřady žadatele poměrně razantně odmítají. Tento stav nastal po velkých aférách kvůli nelegálním odpočtům DPH. Pro slušné a začínající podnikatele jsou to však naprosto zbytečné obstrukce, které je navíc znevýhodňují při podnikání. Registraci získat lze, ale musíte mít skutečně dobře zpracované podklady k žádosti. Nutností je i komplexní podnikatelský plán.


Případy, kdy máte povinnost stát se plátci DPH

• Pokud za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců překročíte obrat 1 milion korun.

• Když máte jako firma sídlo mimo ČR, ale své služby nabízíte v tuzemsku.

• Jestliže se stanete společníkem ve firmě, kde jsou další společníci plátci DPH.


Přehledný seznam důvodů, proč se stát plátcem DPH dobrovolně

• Máte vysoké pořizovací náklady, pokud jde o majetek – auta, stroje, IT technika apod.

• Obchodujete se zákazníky, kteří jsou plátci DPH.

• Plánujete obchodovat se zahraničními firmami.

• Nakupujete zboží a služby se základní sazbou DPH, ale prodáváte se sníženou sazbou DPH (časté je to třeba u stavebních firem, zemědělských firem apod.).


Staňte se dobrovolným plátcem bez zbytečných obstrukcí

Mnoho, zejména začínajících podnikatelů překvapilo, jak velké obstrukce kolem dobrovolného plátcovství DPH dnes úřady dělají. Vyhrát nad úřední mašinérií a překonat „befel“ shora, na základě kterého se má získání dobrovolného plátcovství DPH podnikatelům a firmám co nejvíce ztížit, znamená být zejména dobře připraven. Už dávno neplatí, že stačí požádat o registraci na správném tiskopisu. Ten je mimochodem povinný. Pokud máte jako subjekt datovou schránku anebo vaše účetní uzávěrka podléhá auditu, je nutné podat tuto žádost výhradně elektronicky. Na přihlášce najdete kolonku pro odůvodnění žádosti. Určitě ji vyplňte, i když při dobrovolném plátcovství to nebude dostatečné.


Je téměř pravidlem, že se vám žádost vrátí s doplňujícími otázkami. Nejčastěji žádá finanční úřad konkretizovat předmět podnikání včetně toho, co bude předmětem zdanitelného plnění. Ptát se vás bude na majetek který potřebujete pro podnikání, ale také na umístění provozoven i skutečné sídlo pro účely DPH. Doložit budete muset informaci o tom, kdo vám vede účetnictví i smlouvu o bankovním účtu, mnohdy i s výpisem z bankovního účtu. Důležitou součástí je ekonomický plán činnosti podnikání– i toho budoucího, pokud o dobrovolnou registraci k DPH žádáte jako začínající podnikatel.


Být připraven znamená rychlé vyřízení žádosti

Existuje řada případů, kdy nevyřízená přihláška k plátcovství DPH zbrzdila podnikatele s jeho startem i o rok. Jelikož jsou však dnes známé požadavky finančních úřadů, dá se rovnou s žádostí doložit veškeré dokumenty, které si FÚ dodatečně žádá. Což je například i podnikatelský plán. Málokterý podnikatel jej však má, nebo jej nemá ve správné formě. Podívejte se na podnikatelský plán v kostce Lean Canvas. Díky tomuto nástroji dokážete absolvovat žádost o registraci k DPH s úspěchem, bez průtahů a obstrukcí ze strany finančního úřadu.


Nezapomeňte, že vás s registrací k DPH čekají i nové povinnosti. Jako registrovaný plátce musíte uplatňovat DPH na všechny prodeje. Tyto částky pak musíte finančnímu úřadu odvést vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období. Daňový doklad musíte vystavit do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Musíte vést daňovou evidenci a doklady archivovat po dobu 10 let. DPH se odvádí i ze záloh, což neplatí pouze při vývozu mimo krajiny Evropské unie. Nezapomeňte též, že se změní i daňový doklad, který vystavujete. Podívejte se, jak má vypadat faktura pro plátce DPH.


A jaké nás čekají změny, pokud jde o DPH v roce 2021?

Změny v zákoně o DPH jsou velice časté, takže ty znalé nepřekvapí, že nás čekají i letos. V roce 2021 se zruší osvobození malých zásilek (do 150 €) od DPH. Nové povinnosti mají internetové platformy. Zásilkový prodej bude rovněž nově zdaňován v zemi příjemce. Možná bude existovat výjimka pro malé podniky s roční prahovou hodnotu 10 000 €.

34 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 comentario


Já bych nechtěla nikdy podnikat na plný úvazek. Jsem ráda, že jsem zaměstnaná a odcházím z práce s čistou hlavou. Po práci mám tak čas a sílu na rodinu a na své zájmy. Na jaře jsme založili spolek pro děti a v létě jsme pro ně dělali tábory a byly nadšené :-) . Založení spolku díky https://sidlofirmypraha5.cz/sluzby/zalozeni-spolku nebylo těžké a my máme čisté svědomí, že se věnujeme dětem legálně :-) .

Me gusta
bottom of page