Kontaktujte nás

Bc. Iveta Kocmanová
event manažerka, projektová manažerka
e-mail: kocmanova@amsp.cz, mob.: +420 604 306 800

Ing. Šárka Ošťádalová

garantka projektu, místopředsedkyně představenstva

e-mail: s.ostadalova@hahnautomation.com

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Děkujeme za odeslání!