top of page

Aktuální tipy (nejen) pro podnikatelky
Vyzkoušejte 6 měsíců platební terminál či bránu zdarma!

Česko platí kartou – Vy ještě váháte?

Aktivita s názvem "Česko platí kartou" je společným projektem několika subjektů, které si kladou za cíl podpořit placení kartou. Přijímání platebních karet stále ještě není všude samozřejmostí, i když mezi námi je už velká většina zákazníků, kteří platí kartou v 99 % nákupů zboží či služeb. Doba přeje placení kartou a nosit u sebe hotovost už není tak časté.

Ačkoli se zdá, že přijímat hotovostní platby se vyplatí a příjmy jsou tak vyšší, bez zbytečných poplatků, z výzkumů projektu vyplývá, že obchodníci přijímající karty vydělávají v průměru až o 18 % více než ti, kteří přijímají pouze hotovost. Z chování zákazníků lze navíc v mnoha situacích vysledovat, že pokud někde nelze platit kartou, již se do podniku či obchodu nevrátí nebo nenakoupí tolik, kolik by si mohli dovolit s vyšší hotovostí v peněžence. Netřeba zmiňovat situaci, kdy se musíte zvednout v restauraci a jít hledat bankomat.

I vy můžete vydělávat více a nemít obavy z přijímání bezhotovostních plateb. Terminálů a poskytovatelů těchto služeb je dnes mnoho, např. mezi partnery projektu "Česko platí kartou". Díky této aktivitě můžete navíc vše vyzkoušet. Po dobu 6 měsíců si můžete požádat o terminál nebo platební bránu zdarma.

Jak zažádat o přijímání karet zdarma?

Stačí si na webu www.ceskoplatikartou.cz vybrat poskytovatele, od kterého požadujete terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a bez závazků. Zažádat můžete do 31. března 2025.

Podpora se vztahuje vždy na jeden terminál či platební bránu v rámci daného obchodníka. Případné další zvýhodnění a rozšíření nabídky závisí na dohodě s vybraným poskytovatelem služby.

Ještě váháte? Platit kartou je dnes samozřejmost!

AMSP  ČR doporučuje: Program STARTér

Začínáte podnikat a potřebujete pomoci finančně s rozjezdem podnikání? Potřebujete vytvořit nové pracovní místo či nabíráte nové zaměstnance? Pomoci Vám může STARTér, Věř si a podnikej – projekt Nadačního fondu Veolia, který už tímto způsobem finančně podporuje začínající a drobné podnikatele od roku 2000.

O programu STARTér

Projekt podporuje podnikatelské záměry z oblasti tradičních i netradičních řemesel a výroby, organizace volného času dětí, mládeže či seniorů, služeb pro obyvatelstvo, domácnosti či sociálních služeb.

Příspěvek zájemcům po schválení pomůže uhradit prvotní investice při rozjezdu podnikání a lze ho využít jako investici na pořízení hmotného majetku. Výše příspěvku může činit až 60 000 Kč na jedno pracovní místo. Nadační příspěvek je možné využít pouze k nákupu hmotného majetku – například na vybavení provozovny, stroje, nářadí a jiné potřeby k podnikání. Zažádat si o něj není vůbec složité a  každému, kdo si nebude vědět rady, budou zástupci NF Veolia nápomocni. 

Za dobu trvání programu podpořil NF vznik 2 704 nových pracovních míst, z toho 399 pro osoby se zdravotním postižením. Na nadačních příspěvcích rozdělili téměř 129 milionů korun. 

Jaké jsou podmínky získání příspěvku?

Zájemce o příspěvek musí splňovat tyto základní podmínky:

  • vytvoření alespoň jednoho dlouhodobého pracovního místa, i OSVČ na minimální dobu dvou let

  • vložit do podnikání i vlastní zdroje

Čerpání příspěvku se nevylučuje s čerpáním jiných dotací, např. z úřadu práce, EU apod.

Prvním krokem k získání příspěvku je podání tzv. předběžného informačního dotazníku, který obsahuje základní údaje o záměru a žadateli.

V případě schválení je žadatel zástupci Nadačního fondu Veolia kontaktován.

Více informací o projektu a předběžný informační dotazník naleznete na www.nfveolia.cz.

Mozaika STARTér GIS.jpg
bottom of page