Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Štěstí přichází, pokud se nám daří postupně naplňovat smyslupný cíl, říká Deepak Chopra
vložila 25.1.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Štěstí přichází, pokud se nám daří postupně naplňovat smyslupný cíl, říká Deepak Chopra

Americký lékař Deepak Chopra je světově uznávanou autoritou v oblasti výživy, zdravého životního stylu a osobního rozvoje. Při jeho loňské návštěvě Prahy jsme si s ním povídali třeba o hojnosti nebo síle afrimací. 

Pro mnoho lidí jsou bohatství a hojnost synonymy. Jak se na oba termíny díváte vy a který je ve vašem životě důležitější? 

Pokud se na bohatství díváte jako na stav vědomí, pak můžete prožívat hojnost ve všech jejích formách, včetně bohatství peněz.  Ale hojnost znamená také hojnost ve vztazích, v lásce, ve štědrosti či filantropii... v tom, že zlepšujeme podmínky života na Zemi.  K tomu ale může dojít pouze díky přechodu na vyšší úroveň vědomí. 

Při svých přednáškách často apelujete na sílu afirmací. O co se podle vás ochuzují lidé, kteří je nepoužívají? 

Afirmace fungují pouze tehdy, pokud máte klidnou mysl.  Proto je důležité, abychom napřed pomocí meditace mysl zklidnili a poté zaseli do vědomí semínko úmyslu.  Toto se jeví jako nejúčinnější metoda ke splnění našich tužeb.  A právě toto chci během svého semináře učit. 

A prozradíte nám, jakou afirmaci jste například použil dnes?

Dneska ráno jsem jako součást svého denního rituálu po meditaci použil následující čtyři afirmace:  radostné tělo plné energie, milující a soucítící srdce, jasná a prozíravá mysl, a lehkost bytí.  Ten, kdo je schopen sjednotit své tělo, svou mysl a svého ducha a integrovat do takové své zkušenosti tyto čtyři kvality, je schopen dosáhnout všeho a čehokoli. 

Jste světovou autoritou v oblasti osobního rozvoje. Inspirujete miliony lidí po celém světě, aby prožili život naplněný štěstím. Co je štěstí konkrétně pro Vás? 

Štěstí přichází, pokud se nám daří postupně naplňovat nějaký smysluplný cíl.  To za prvé.  Za druhé je výsledkem schopnosti milovat a projevovat soucítění, a za třetí pochází z důvěrného a blízkého vztahu se svým nejniternějším já, jež je zdrojem nekonečné tvořivosti.

V Praze představíte v průběhu semináře myšlenky z nové knihy Super Brain. Myslíte si, že „super brain“ má hodně Čechů – jak nás vůbec hodnotíte jako národ?

Podle mého názoru jsou Češi velmi intelektuální a tvořiví.  Super Brain („supermozek“) je výsledkem integrace intelektuálního mozku, emocionálního mozku a instinktivního mozku.  Když se nám to podaří, můžeme díky vzniklé „neuroplasticitě“ dosáhnout vyššího vědomí, intuice, tvořivosti a úspěchu.  A samozřejmě také „wellbeing“- pocitu pohody ve všech aspektech našeho života. 

Jak vnímáte ženy? Pracujete s nimi jinak?  Nebo je stavíte na roveň mužům?

Ohromně mě zajímá posvátný ženský princip a ženské archetypy, kvality jako jsou přirozené vůdcovství, láska, krása, sexualita, mateřství, propojení s přírodou, léčení a alchymie, a také vnitřní síla.  Na semináři bych rád ukázal, že tyto ženské archetypy jsou nezbytnou součástí vůdcovství.

Autor rozhovoru: Ctirad Hemelík

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také