O ženách, které dělají to, co milují
Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy a rozdíl mezi nimi
vložila 9.1.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy a rozdíl mezi nimi

Nařízením vlády z listopadu 2018 se mění nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, a to tak, že s účinností od 1. ledna 2019 se zvyšuje minimální mzda z 12.200 Kč na 13.350 Kč za měsíc. Hodinová minimální mzda vzroste z 73,20 Kč na 79,80 Kč. Navýšení minimální mzdy dle vlády zohledňuje vývoj ekonomiky a předpokládaný růst mezd a spotřebitelských cen. Spolu s minimální mzdou se zvyšuje od 1. ledna 2019 i zaručená mzda. Zatímco minimální mzda stanovuje nejnižší cenu práce bez ohledu na složitost, druh, množství nebo kvalitu práce, zaručená mzda stanovuje cenu práce s ohledem na složitost, namáhavost a odpovědnost. Výše zaručené mzdy je stanovena pro osm skupin, které odrážejí výše stanovená kritéria. Pro první skupinu prací je sazba rovna minimální mzdě a pro poslední je stanovena ve výši dvojnásobku minimální mzdy. Zaručená mzda se uplatňuje ve vztahu k zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě a ve státní správě. Zaručená mzda se nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Charakteristika jednotlivých skupin zaručené mzdy je obsažena v příloze nařízení vlády o minimální mzdě.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

 

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také