Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání
vložila 27.3.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání

Nábor nových zaměstnanců je neodmyslitelně spjat s rozvojem společnosti a patří k základním úlohám zaměstnavatele. S tímto procesem souvisí i otázka zpracování osobních údajů uchazečů, tedy problematika personálním oddělením ne zcela jasná. Tyto regulace se navíc vztahují i na nábor brigádníků či stážistů na DPP či DPČ a neměly by tak být ani u těch nejjednodušších pracovněprávních vztahů brány na lehkou váhu.

Zaměstnavatel je povinen nejpozději v okamžiku získání osobních údajů vyrozumět uchazeče o způsobu zpracování těchto informací – řešení se může skrývat například v přiložení tohoto vyrozumění k formuláři s poskytnutím životopisu. Dále je záhodné, aby si zaměstnavatel vyjasnil, jaký druh osobních údajů je pro poptávanou pozici potřebný. Podle zásady tzv. minimalizace osobních údajů lze totiž shromažďovat a zpracovávat pouze takové informace, které jsou vzhledem k účelu zpracování nezbytně nutné. Sankcí za zpracování nepodstatných údajů může totiž být i správní pokuta. Právní předpisy také ukládají zaměstnavatelům, aby odpovídajícím způsobem zajistili bezpečnost osobních údajů. Zaměstnavatel by tak měl být seznámen s pohybem osobních údajů uchazečů, což může být v případě přeposílání těchto informací mezi pracovníky značně ztíženo.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také