Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Velké změny v zákoníku práce
vložila 29.11.2018
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Velké změny v zákoníku práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí podalo návrh na novelu zákoníku práce, která je poměrně obsáhlá. Týká se například nového vymezení dovolené, flexibility zaměstnaneckých míst nebo doručování pracovněprávních dokumentů.

Nejrozsáhlejší změny se týkají dovolené. Mělo by dojít ke zrušení dovolené za odpracované dny nebo k možnosti převodu dovolené, která přesahuje zákonné 4 týdny, do nadcházejícího roku. Pokud dojde ke změně zaměstnání v průběhu roku, upustí se od podmínky bezprostřednosti návaznosti pracovního poměru podmiňující možnost uzavření dohody o převedení nevyčerpané dovolené mezi zaměstnavateli. V neposlední řadě můžeme v novele najít i návrh na zmírnění postihu za neomluvenou absenci zaměstnance, v jejímž důsledku se bude délka dovolené snižovat pouze v rozsahu skutečně zameškaných hodin.

Novela zákoníku práce zakotví zcela nový institut sdíleného pracovního místa. Pomocí tohoto institutu dva nebo více zaměstnanců sdílí jedno pracovní místo a sami si rozdělují pracovní dobu ta, aby v závěru naplnili smluvenou pracovní dobu. Zaměstnanci pracující v rámci tohoto konceptu jsou v práci efektivnější, přinášejí kreativnější řešení problémů a eliminují mnohočetné chyby díky možnosti konzultace s kolegou, se kterým místo sdílejí. Dohodu o výkonu práce na sdíleném pracovním místě by mělo být možné ukončit s 15denní výpovědní lhůtou.

Dlouhodobě komplikované doručování pracovněprávních dokumentů by mělo také projít významnou změnou. Nově by měl zaměstnavatel zaměstnanci doručovat písemnost primárně do vlastních rukou a na pracovišti. Pokud by se toto nepodařilo, mohl by zaměstnavatel přistoupit k doručení prostřednictvím poštovních služeb, sítě nebo se souhlasem zaměstnance i pomocí datové schránky. V rámci doručování písemností by se měla přenést odpovědnost i na zaměstnance, a to pomocí povinnosti písemně nahlásit změnu adresy pro doručování písemností.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také