Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Smluvní pokuta – rizika
vložila 26.4.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Smluvní pokuta – rizika

Smluvní pokuta je běžný prostředek, kterým si smluvní strany zajišťují splnění smluvní povinnosti druhou smluvní stranou. Primárně však smluvní pokuta plní funkci preventivní – měla by smluvní strany přimět ke splnění primárních smluvních závazků. Avšak v případě, kdy dojde k porušení smluvních povinností, je smluvní pokuta vcelku účinná a snadně vymahatelná alternativa smluvního plnění.

Při uzavírání smlouvy by se však smluvní strany měly ujistit, že jimi navrhované smluvní pokuty jsou přiměřené. Jak vyplývá ze zákona, soud může v případě nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty tuto na návrh dlužníka snížit, a to až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta by měla být také dostatečně určitá co se týče její výše, způsobu určení či splatnosti a zároveň by se měla vázat k porušení konkrétního smluvního ustanovení. Jak je možné vyčíst ze soudní judikatury, ke sjednání smluvní pokuty by mělo dojít pouze ve vztahu k porušení smluvních povinností.

Například by tak nemůže docházet k situacích, kdy odstoupení od smlouvy učiněné na základě ujednání smluvních stran, či ze zákona je zatíženo smluvní pokutou.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také