Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Rizika skrývající se ve smlouvě o dílo
vložila 1.3.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Rizika skrývající se ve smlouvě o dílo

Přesto, že smlouva o dílo se řadí mezi nejčastěji používané smluvní typy skrývá v sobě řadu specifik, která není radno opomenout.

Při přípravě smlouvy o dílo je v první řadě nutné, aby smlouva byla co možná nejvíce určitá. Mezi tyto podstatné náležitosti řadíme označení smluvních stran, předmět smlouvy a údaj o ceně díla, smlouva o dílo je pojmově úplatná. To mimo jiné znamená, že i v případě explicitního neuvedení ceny díla je smlouva je platná, pokud obsahuje údaj o způsobu stanovení ceny díla, cena díla rovněž může být stanovena tzv. rozpočtem. I přesto však nelze než doporučit věnovat i stanovení ceny díla potřebnou pozornost a předcházet tak případným nejasnostem. V neposlední řadě je poté vhodné doporučit ve smlouvě také upravit způsob řešení vad díla a možnosti ukončení smlouvy.

V samotném textu smlouvy o dílo je poté zapotřebí co nejpřesněji popsat dílo jako takové, tj. jeho jakost, materiál, technické parametry a další náležitosti, které se vždy budou odvíjet od specifik každého případu. Bližším upravením podoby díla se může předejít případným odlišnostem v představách smluvních stran. Rizikem pak může být i nedostačující vymezení doby plnění. Nedostatečně přesné vymezení podmínek zhotovení díla může totiž ztížit případnou vymahatelnost nároků ze smlouvy o dílo.

Je tedy vhodné doporučit, aby smlouva o dílo byla co nejkonkrétnější a vždy co nejšiře zohledňovala specifika jednotlivých případů. To zároveň znamená vyvarovat se univerzálních vzorů stažených z internetů, které tato specifika mohou ignorovat.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také