O ženách, které dělají to, co milují
Práce přesčas
vložila 4.8.2017
21.6.2018
Kurzovní lístek - Exchange s.r.o.
EUR 25,650 25,950
USD 22,200 22,500
Chci
vyměnit
EUR

Práce přesčas

Práce přesčas je upravena v § 93 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Je to práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou pracovní dobu nebo mimo rámec jeho pracovních směn. Práci přesčas je možné konat jen výjimečně, z vážných provozních důvodů. Práce přesčas nesmí týdně přesahovat 8 hodin a v kalendářním roce 150 hodin. Do limitu se nepočítají přesčasy, za které bylo poskytnuto náhradní volno. Za práci přesčas mají zaměstnanci nárok na odměnu.  V ní je obsažena jak mzda, tak příplatek ve výši 25 % průměrného měsíčního výdělku. Zaměstnanec si také může dohodnout se zaměstnavatelem náhradní volno. Jedné hodině práce přesčas odpovídá jedna hodina náhradního volna. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci do 3 kalendářních měsíců od práce konané přesčas nedá náhradní volno, pak zaměstnanec za tuto práci musí získat příplatek. V pracovní smlouvě může lze sjednat mzdu už s ohledem na případnou práci přesčas. Pak zaměstnanec nemá nárok ani na příplatek, ani na náhradní volno.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří. 

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také