O ženách, které dělají to, co milují
Obchodní zastoupení
vložila 12.9.2017
21.6.2018
Kurzovní lístek - Exchange s.r.o.
EUR 25,650 25,950
USD 22,200 22,500
Chci
vyměnit
EUR

Obchodní zastoupení

Obchodní zastoupení je institutem, který podnikatelům umožňuje distribuovat zboží či služby prostřednictvím jiné osoby, která tuto činnost vykonává jako nezávislý podnikatel, nejedná se tedy o vztah zaměstnavatel a zaměstnanec. Tento právní vztah se řídí občanským zákoníkem, konkrétně ustanoveními § 2483 až §2520.

Podstatou tohoto institutu je dlouhodobé vyvíjení činnosti obchodního zástupce, které směřuje k uzavírání určitého druhu obchodů zastoupeným nebo jeho jménem a na jeho účet, za toto se zastoupený potom zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci provizi. Provize může být mezi podnikateli sjednána různým způsobem, pokud však výše či způsob jejího určení není sjednán, uplatní se zákonné pravidlo, které stanoví, že pokud není sjednáno, tak má obchodní zástupce právo na provizi, která odpovídá zvyklostem, je také stanovena domněnka, že právo na provizi zahrnuje i náklady spojené s obchodním zastoupením např. spotřebované pohonné hmoty. Obě tyto domněnky lze vyloučit odlišným ujednáním ve smlouvě, je třeba pamatovat na to, že obchodní zastoupení je smlouvou pojmově úplatnou, tedy musí být sjednána odměna za zastupování.

Další pravidlo, které stanovuje zákon vzhledem k odměňování je tzv. právo na zvláštní odměnu, které vzniká obchodnímu zástupci při zániku obchodního zastoupení ve chvíli, kdy získal nové zákazníky nebo významně rozvinul stávající obchod a tato odměna se jeví vzhledem k okolnostem jako spravedlivá, toto právo však může obchodní zástupce uplatnit pouze do jednoho roku od ukončení obchodního zastoupení.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří. 

 

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také