Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Novela zákona o ochranných známkách
vložila 17.1.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Novela zákona o ochranných známkách

Za účelem transpozice evropské směrnice, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, byla provedena rozsáhlá novela zákona o ochranných známkách. Cílem této novely je zejména zefektivnění systému ochranných známek, zvýšení účinnosti právní ochrany a doplnění a upřesnění stávající právní úpravy. Novinkou je například možnost registrace tzv. netradičních ochranných známek. Původně totiž muselo být označení, které tvoří ochrannou známku, schopné grafického znázornění. Nově toto označení není omezeno nutností možnosti grafického znázornění, bude tak možné zapsat jako ochranné známky taková označení, která příslušným orgánům a veřejnosti umožňují jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky. Je tedy možné zapsat ochranné známky, které jsou vyjádřeny dostupnými technologickými prostředky (např. i zvukové, pohybové, multimediální, holografické a jiné). Zápisný úřad přitom stanoví formáty, v jakých bude přihlašované známky přijímat, například MP3 pro zvukové nebo JPEG pro pohybové. Nadále zůstává požadavek, aby označení bylo způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také