Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Kdy založit společnost – OSVČ vs. s.r.o.
vložila 1.11.2018
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Kdy založit společnost – OSVČ vs. s.r.o.

Pokud chce fyzická osoba začít podnikat, nemusí tak učinit pouze jako OSVČ, ale má možnost založit
i obchodní korporaci, například společnost s ručením omezeným. V tomto článku se pokusíme odpovědět na otázku, která forma je výhodnější?

Založení OSVČ je finančně a administrativně méně náročné než založení společnosti, protože je prakticky potřeba pouze získat živnostenské oprávnění.

Co se daňové povinnosti týče, OSVČ je povinna odvádět ze svých příjmů po odečtení výdajů 15 %.
U polečnosti s ručením omezeným je situace poněkud složitější, kromě daně z příjmů právnických osob, která činí 19%, je společník povinen odvádět i daň z příjmů fyzických osob.

Zásadním rozdílem však je, že jako OSVČ ručí podnikatel za případné dluhy celým svým majetkem, společník v s.r.o. na druhou stranu ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů. OSVČ podniká pod svým vlastním jménem, takže se živnost váže jen na jeho osobu a je obtížné jeho podnikání převést na jiného.

Pokud se tedy jedná o činnost, která je výlučně spjata s určitou fyzickou osobou (např. lékař, advokát), jeví se výhodnějším podnikat jako OSVČ. Pokud však podnikatel uvažuje o eventuálním prodeji svého podnikání, či se chystá podnikat v nějaké z rizikovějších oblastí, jeví se naopak výhodněji založit například společnost s ručením omezeným.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také