Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Kdy je podnikatel spotřebitelem
vložila 13.3.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Kdy je podnikatel spotřebitelem

Rozlišení, kdy osoba podnikatele jedná v rámci své podnikatelské činnosti a kdy jedná pouze jako spotřebitel může být často značně obtížné. Zároveň je však dosažení tohoto rozlišení zásadní, neboť jsou spotřebitelé jakožto slabší smluvní strana v řade věcí zákonem mnohem více chráněni. Například ve stále častějším obchodování přes internet má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy od 14 dnů; podnikateli toto právo ze zákona nenáleží.

Obecně se dá říci, že je podnikatel jakožto fyzická osoba spotřebitelem v případě, kdy mimo rámec své podnikatelské činnosti uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná ve smyslu § 419 NOZ. Zejména u malých podnikatelů je však těžké rozlišit, které jednání jde mimo rámec podnikatelské činnosti a které ne. Častým případem je nákup kancelářských potřeb, které jsou následně využívány jak k předmětu podnikání, tak i pro soukromé účely. Nákup zboží tzv. „na firmu“ se sice může tvářit jako finančně výhodný, zároveň však omezuje řadu práv, které by kupující jako spotřebitel měl, např. záruční nebo reklamační práva. Podnikatelé by si tak měli sami vyhodnotit k jakému účelu zboží skutečně pořizují a tomu přizpůsobit i způsob a formu nákupu.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také