Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Jakou výši pojistného by podnikatel (OSVČ) měl hradit, aby dostával optimální nemocenskou?
vložila 14.11.2018
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Jakou výši pojistného by podnikatel (OSVČ) měl hradit, aby dostával optimální nemocenskou?

Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné a pokud jej chtějí, musí se k němu předem přihlásit.

Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od 1. do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se toto pojistné platí (tzn. lednové pojištění je splatné 1. – 20. února). Vyměřovacím základem pro pojistné je pak měsíční základ, jehož výši si určuje OSVČ svou platbou. Minimální vyměřovací základ činí v roce 2018 částka 5.000,-Kč. Pojistné na nemocenské pojištění je stanoveno z měsíčního základu procentní sazbou ve výši 2,3% a zaokrouhluje se na celé koruny směrem nahoru. Pro rok 2018 činí minimální platba pojistného 115,- Kč měsíčně.

Aby v roce 2018 OSVČ pobírala například nemocenské ve výši 10 – 12 000 Kč, musela by v období před vznikem nemoci platit pojistné na nemocenské pojištění ve výši 430 – 500 Kč měsíčně.

OSVČ má pak nárok na nemocenské, na peněžitou pomoc v mateřství nejdříve od 8. týdne před porodem, od roku 2018 je pak nově zavedena i otcovská poporodní péče (sedmidenní dávka, kterou si muži mohou vybrat v prvních 6 týdnech po porodu) a dlouhodobé ošetřovné, které lze čerpat až 90 kalendářních dnů s náhradou příjmů ve výši 60% denního vyměřovacího základu (vyměřovací základ vydělený počtem dnů v měsíci).

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

 
 
Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také