Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Alkohol na pracovišti, jak a kdy lze provést kontrolu?
vložila 13.12.2018
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Alkohol na pracovišti, jak a kdy lze provést kontrolu?

Zaměstnanci jsou povinni na pracovišti požívat alkoholické nápoje a neužívat návykové látky. Tato pravidla ale neplatí pouze v místě pracoviště, vztahují se také na situace, kdy je zaměstnanec v pracovní pohotovosti nebo na služební cestě. K výkonu práce nemůže zaměstnanec nastoupit ani pod vlivem zbytkového alkoholu.

Zaměstnavatel má právo kontrolovat, zda zaměstnanci nejsou na pracovišti pod vlivem alkoholu, ale taková kontrola je možná pouze v případě, že má zaměstnavatel důvodné podezření, že požili alkohol. Ačkoliv má zaměstnavatel právo zaměstnance kontrolovat, nesmí tak činit hromadně nebo namátkově bez důvodného podezření. Pokud by tak učinil, mohl by se zaměstnanec proti nedůvodné kontrole bránit a získaný důkaz by tak nemohl být použit u soudu.

Kontrolu je oprávněn provádět zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanec, který je k tomuto účelu písemně určen zaměstnavatelem. S ohledem na nutnost písemně určit vedoucího zaměstnance, který je oprávněn zaměstnance kontrolovat, doporučuje se zaměstnavatelům zvážit přijetí stručné a přehledné vnitřní směrnice, která by jasně stanovila pravidla pro provádění a vyhodnocování orientačních vyšetření na přítomnost alkoholu a určila jasné důsledky pro případ zjištění hladiny alkoholu v krvi.

V případě prokázání požití alkoholu je nutné vzít do úvahy konkrétní okolnosti každého případu- zejména funkci zaměstnance, jeho dosavadní postoj k plnění pracovních úkolů, situaci, v níž došlo k porušení pravidel, míru zavinění zaměstnance, či důsledky porušení právních předpisů pro zaměstnavatele. V neposlední řadě je rozhodující rovněž zjištěná míra hladiny alkoholu v krvi. V určitých případech může dojít až k okamžitému zrušení pracovnímu poměru.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také