O ženách, které dělají to, co milují
Administrátor facebookového účtu jako správce osobních údajů?
vložila 19.10.2018
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Administrátor facebookového účtu jako správce osobních údajů?

Soudní dvůr Evropské unie došel ve svém rozhodnutí ze dne 5. 6. 2018
ve věci C 210/16 k závěru, že administrátor fanouškovských stránek na
Facebooku může být vedle Facebooku v postavení správce osobních
údajů.
Předmětem sporu bylo, že německý úřad pro ochranu osobních údajů
svým rozhodnutím nařídil deaktivaci Facebookové fanouškovské stránky
společnosti Wirtschaftsakademie. Konkrétně se jednalo o neinformování
fanoušků (subjektů údajů) jejich facebookové stránky o zpracování
osobních údajů ve formě umisťování souborů cookies do jejich počítačů.
Umisťování cookies však prováděl výhradně Facebook, a nikoliv
provozovatel fanouškovské stránky, který neměl na zpracování údajů
jakýkoliv vliv, ani k nim neměl přístup. Spor se dostal až k německému
nejvyššímu soudu, který se s předběžnou otázkou obrátil na Soudní dvůr
Evropské unie, aby bylo vyjasněno, zda společnost Wirtschaftsakademie
může být považována za správce osobních údajů nebo zda zastává roli
zpracovatele. Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozhodnutí potvrdil,
že Facebook se v tomto případě považuje za správce osobních údajů
a dále uvedl, že i v případě administrátora fanouškovské stránky se jedná
o správce osobních údajů. Podle soudu se totiž administrátor nastavením
své stránky podílí na určení účelu a prostředků zpracování osobních
údajů návštěvníků své fanouškovské stránky, a to společně
s Facebookem, a proto musí být též považován za správce.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také