Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Soupis dotačních programů, které můžete využít pro své podnikání v druhé polovině roku 2019
vložila 16.7.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Soupis dotačních programů, které můžete využít pro své podnikání v druhé polovině roku 2019

Ve spolupráci se společností CzechInvest jsme pro vás opět připravili soupis dotačních programů, které můžete využít i pro své podnikání ve druhé půlce roku 2019. Pokud vás o dotační výzvě zajímají i další informace, jednoduše klikněte na její název a pod odkazem se dozvíte více. 

Oblast celé ČR

CzechStarter - Díky aktivitě CzechStarter můžete po dobu 7 měsíců rozvíjet vaše podnikatelské aktivity prostřednictvím poskytovaných specifických služeb mentoringu a poradenství a strávit 2 týdny v Silicon Valley. Hlásit se můžete v srpnu a září 2019.

CzechAccelerator - Při účasti v aktivitě CzechAccelerator vás čeká tříměsíční akcelerační program v zahraničním inkubátoru v destinaci Silicon Valley, New York, Singapur nebo Londýn plný mentoringu, poradenství, workshopů, networkingových akcí a dalších služeb s tím spojených. Hlásit se můžete v termínu 1. 7. - 1. 8. 2019.

CzechDemo - Možnost zúčastnit se vyhlášených mezinárodních start-upových akcí (TechCrunch Disrupt San Francisco, Web Summit Lisabon, RISE Hong Kong, Singapore, atd. Hlaste se v termínu 2. 5. - 31. 7. 2019. 

Program Zéta (TAČR) - Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do 35 let. Hlásit se můžete během října 2019. 

CzechMatch - Představte svůj projekt v New Yorku nebo Londýně a posilněte své prezentační dovednosti, získejte nové kontakty a zkušenosti v zahraničí. Hlaste se do 31. 7. 2019. 

Inovační vouchery – Výzva IV - Rozvoj komunikace, sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou a následné využité inovací podnikateli. Termín podání přihlášek 2. 1. 2019  - 30. 6. 2020.

 

Královehradecký kraj

Inkubační program TC HK - Podpora od Technologického centra Hradec Králové pro začínající inovativní podnikatele formou odborného poradenství, pomoci s marketingem, kontaktu na investory či nabídkou zvýhodněného nájmu. Hlásit se můžete po celý rok.

 

Jihočeský kraj 

Jihočech - Program nabízí drobným a malým podnikatelům zvýhodněné úvěry k financování projektů realizovaných v Jihočeském kraji. Cílem je usnadnit realizaci podnikatelských projektů v regionu. Hlaste se do 30. 4. 2020.

Jihočeské podnikatelské vouchery - Určeno pro zajištění konkrétní inovační potřeby sloužící k rozvoji podnikatelských aktivit žadatele. Podávání přihlášek léto - podzim 2019. 

JihoCzech - Soutěž JVTP pro začínající  podnikatele, nabízí koučink a pomoc s tvorbou a prezentací podnikatelského plánu. Podávání přihlášek pravděpodobně říjen 2019 - leden 2020. 

 

Jihomoravský kraj 

JIC ENTER - Program pro začínající podnikatele s ověřeným inovativním nápadem (konzultace, mentoring a další podpůrné služby). Hlásit se můžete celoročně. 

Kreativní vouchery Brno -  JIC a město Brno podporují spolupráci firem a zkušených kreativců z Jihomoravského kraje. Termín přihlášek leden - únor 2020. 

 

Liberecký kraj

Inovační voucherytechnologické vouchery a startovací vouchery. Přihlášky podávejte do 16. 9. 2019.

Sociální podnikání - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Přihlášky v termínu 4. 2. - 30. 12. 2019.

Lipo.ink Starter - Jste na úplném začátku? Pomůžeme vám nastartovat nový byznys – podpoříme vás od počátečního podnikatelského záměru až k získání prvních platících zákazníků. Hlaste se v průběhu celého roku.

Lipo.ink Booster - Jste malá firma nebo start-up s vlastním produktem nebo službou? Pomůžeme vám být větší – podpoříme vás v rychlejším růstu, a to i mimo český trh. Hlaste se v průběhu celého roku.

 

Moravskoslezský kraj 

Lady business 2019 - Pro ženy, které podnikají, začínají podnikat nebo působí v neziskovém sektoru a svou činností se podílejí na rozvoji regionu. Termín podání přihlášky je duben - září 2019. 

MSIC Ostrava PodRegTechArtInnoBoosterScaleUpExpand a Eventy. Do programů se hlaste v průběhu celého roku. 

GreenLight - Nejucelenější akcelerační program v Moravskoslezském kraji, který organizuje Centrum podpory inovací VŠB - TUO; pomáhají od nápadu až k realizaci projektu. Přihlášky přijímají celoročně, výběr projektů proběhne v říjnu. 

Fajna dílna - Veřejná dílna a řemeslný inkubátor nabízející svým členům prostor a technické zázemí k realizaci řemeslných nápadů a větších projektů. Hlaste se po individuální domluvě nebo přes rezervační systém. 

 

Pardubický kraj

Cvičná firma v Pardubickém kraji (Úřad práce) - Rozvoj podnikatelských kompetencí uchazečů díky poradensko-vzdělávacímu programu probíhajícímu v prostředí „cvičné firmy". Hlásit se můžete do 30. 6. 2022 (výběr účastníků září 2019, další termíny nejsou stanoveny)

Projekt P-PINK Začínající podnikatel, Inkubátor, Akcelerátor a Coworking. Přihlašování do programů probíhá celoročně. 

Integrovaný regionální operační program - Výzva MAS Region Kunětické hory - IROP Sociální podnikání-III - Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. Přihlášky do listopadu 2019 - pouze při zbývající alokaci. 

Spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje - Platforma žen sdružující podnikatelky různého zaměření, podpora vzdělávání, sdílení zkušeností, networkingové akce, propojení s veřejnými insitutcemi, mentoring. Do programu se hlaste celoročně. 

 

Hlavní město Praha

Pražský voucher na inovační projekty. Přihlášky ve IV. kvartálu 2019. 

 

Středočeský kraj 

Kreativní vouchery - Získání finanční podpory na zviditelnění podniku za pomoci designových inovací a kreativců. Hlaste se do 31. 1. 2020. 

Inovační vouchery - Na podporu inovací produktů a služeb u malých a středních firem - ve spoluprácí s univerzitami či výzkumnými organizacemi. Hlaste se do 31. 1. 2020.

 

Karlovarský kraj

Inovační vouchery - Jednorázová dotace na podporu inovací řešených ve spolupráci s VŠ či výzkumnou organizací. Hlaste se během května 2020.

Kreativní vouchery - Podpora kreativních služeb, prezentace firmy prostřednictvím marketingové komunikace a PR, atd. Proběhne poprvé v roce 2020, termín je předběžný. 

 

Olomoucký kraj

UP Business Catapult (Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci) - Kombinace zvýhodněného pronájmu prostor a poradenských služeb pro začínající firmy. Do programu se hlaste během celého roku. 

Podnikavá hlava - Soutěž podnikatelských nápadů pořádaná Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého v Olomouci. Přihlášky posílejte zpravidla během března a dubna. 

Startup Weekend Olomouc - 54-hodinový hackathon zaměřený na generování a budování podnikatelských nápadů s podtitulem (Ne)jen ženský klub. Proběhne v termínu 13. - 15. 9. 2019.

Startup Klub na Business Plesu v Olomouci - Platforma s cílem propojit startupové projekty s investrory a strategickými partnery. Proběhne v lednu 2020. 

 

Zlínský kraj

Můj první milión - Akcelerační program v ZLK, který organizuje Technologické inovační centrum s.r.o.; podstatou je zpracování projektu a jeho rozvoj za pomoci mentorů. Přihlašování do 13. ročníku akcelerátoru bude spuštěno od 1. 10. 2019. 

Inovační vouchery Zlínského kraje - Dotace na podporu inovačních aktivit a rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumně-vývojovými institucemi. Na rok 2020 očekáván příjem žádostí od podzimu 2019. 

 

Plzeňský kraj

Plzeňské podnikatelské vouchery - Jednorázová dotace na podporu inovací řešených ve spolupráci s VŠ či výzkumnou organizací. Příjem přihlášek od 1. září 2019 do 3. října 2019. 

Integrovaný regionální operační program - Výzva MAS Radbuza - IROP Sociální podnikání - Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků; PRV - Podpora nezemědělského podnikání. Příjem přihlášek - Sociální podnikání od 3/19 do vyčerpání alokace; Podpora nezemědělského podnikání od 2/19 do vyčerpání alokace. 

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také