Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Soupis dotačních programů, které můžete využít pro své podnikání v roce 2019
vložila 20.2.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Soupis dotačních programů, které můžete využít pro své podnikání v roce 2019

Ve spolupráci se společností CzechInvest jsme pro vás opět připravili soupis dotačních programů, které můžete využít i pro své podnikání - tentokrát v prvním pololetí roku 2019. Pokud vás o dotační výzvě zajímají i další informace, jednoduše klikněte na její název a pod odkazem se dozvíte více. 

Oblast celé ČR

CzechStarterDíky aktivitě CzechStarter můžete po dobu 7 měsíců rozvíjet vaše podnikatelské aktivity prostřednictvím poskytovaných specifických služeb mentoringu a poradenství a strávit 2 týdny v Silicon Valley. Hlásit se můžete v termínu 29. 1. - 10. 3. 2019.

CzechAcceleratorPři účasti v aktivitě CzechAccelerator vás čeká tříměsíční akcelerační program v zahraničním inkubátoru v destinaci Silicon Valley, New York, Singapur nebo Londýn plný mentoringu, poradenství, workshopů, networkingových akcí a dalších služeb s tím spojených. Hlásit se můžete v temrínu 1. 3. - 30. 4. 2019 nebo 1. 7. - 1. 8. 2019.

CzechDemo - Možnost zúčastnit se vyhlášených mezinárodních start-upových akcí (TechCrunch Disrupt San Francisco, Web Summit Lisabon, RISE Hong Kong, Singapore, atd. Hlaste se v termínech 26. 2. - 5. 3. 2019, 26. 2. - 4. 4. 2019, 2. 5. - 4. 6. 2019 a 2. 5. - 31. 7. 2019. 

Program Zéta (TAČR) - Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do 35 let. Hlásit se můžete během října 2019. 

Podpora sociálního podnikání (ESFČR) - Rozvoj sektoru sociální ekonomiky. Přihlášky zasílejte do 28. 6. 2019 do 12 hodin. 

Inovační vouchery – Výzva IV - Rozvoj komunikace, sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou a následné využité inovací podnikateli. Termín podání přihlášek 2. 1. 2019  - 30. 6. 2020.

 

Královehradecký kraj

Inkubační program TC HK - Podpora od Technologického centra Hradec Králové pro začínající inovativní podnikatele formou odborného poradenství, pomoci s marketingem, kontaktu na investory či nabídkou zvýhodněného nájmu. Hlásit se můžete po celý rok. 

 

Jihočeský kraj 

Jihočech - Program nabízí drobným a malým podnikatelům zvýhodněné úvěry k financování projektů realizovaných v Jihočeském kraji. Cílem je usnadnit realizaci podnikatelských projektů v regionu. Hlaste se do 30. 4. 2019.

Jihočeské podnikatelské vouchery - Určeno pro zajištění konkrétní inovační potřeby sloužící k rozvoji podnikatelských aktivit žadatele. Podávání přihlášek na jaře 2019. 

 

Jihomoravský kraj 

JIC ENTER - Program pro začínající podnikatele s ověřeným inovativním nápadem (konzultace, mentoring a další podpůrné služby). Hlásit se můžete celoročně. 

 

Liberecký kraj

Inovační vouchery, technologické vouchery a startovací vouchery. Předběžný termín přihlášek ve třetím čtvrtletí roku 2019.

Sociální podnikání - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Přihlášky v termínu 4. 2. - 30. 12. 2019.

Lipo.ink Starter - Jste na úplném začátku? Pomůžeme vám nastartovat nový byznys – podpoříme vás od počátečního podnikatelského záměru až k získání prvních platících zákazníků. Hlaste se v průběhu celého roku.

Lipo.ink Booster - Jste malá firma nebo start-up s vlastním produktem nebo službou? Pomůžeme vám být větší – podpoříme vás v rychlejším růstu, a to i mimo český trh. Hlaste se v průběhu celého roku.

 

Moravskoslezský kraj 

Lady business 2018 - Pro ženy, které podnikají, začínají podnikat nebo působí v neziskovém sektoru a svou činností se podílejí na rozvoji regionu. Přibližný termín podání přihlášky je duben - září 2019. 

MSIC Ostrava PodReg, TechArt, InnoBooster, ScaleUp, Expand a Eventy. Do programů se hlaste v průběhu celého roku. 

GreenLight - Nejucelenější akcelerační program v Moravskoslezském kraji, který organizuje Centrum podpory inovací VŠB - TUO; pomáhají od nápadu až k realizaci projektu. Přihlášky přijímají celoročně, výběr projektů proběhne v říjnu. 

Fajna dílna - Veřejná dílna a řemeslný inkubátor nabízející svým členům prostor a technické zázemí k realizaci řemeslných nápadů a větších projektů. Hlaste se po individuální domluvě nebo přes rezervační systém. 

 

Pardubický kraj

Cvičná firma v Pardubickém kraji (Úřad práce) - Rozvoj podnikatelských kompetencí uchazečů díky poradensko-vzdělávacímu programu probíhajícímu v prostředí „cvičné firmy". Termín přihlášek v dubnu a srpnu 2019. 

Burza filantropie - Pardubice, Chrudim - Podpora projektů neziskových organizací od donátorů, zároveň propojení zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy. Hlaste se do 28. 2. 2019. 

Projekt P-PINK Začínající podnikatel, Inkubátor, Akcelerátor a Coworking. Přihlašování do programů probíhá celoročně. 

 

Hlavní město Praha

Pražský voucher na inovační projekty, kreativní služby, koučing a mentoring, voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech a voucher na zahraniční veletrhy a výstavy. Přihlášky posílejte do 18. 3. 2019. 

 

Středočeský kraj 

Kreativní vouchery - Získání finanční podpory na zviditelnění podniku za pomoci designových inovací a kreativců. Hlaste se do dubna 2019. 

Inovační vouchery - Na podporu inovací produktů a služeb u malých a středních firem - ve spoluprácí s univerzitami či výzkumnými organizacemi. Hlaste se do února 2019.

 

Karlovarský kraj

Inovační vouchery - Jednorázová dotace na podporu inovací řešených ve spolupráci s VŠ či výzkumnou organizací. Hlaste se během května 2019.

 

Ústecký kraj

DP Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji - Dotační program pro malé a začínající podnikatele na podporu jejich ekonomické konkurenceschopnosti a vytvoření nových pracovních příležitostí. Hlaste se do 8. 3. 2019. 

Inovační vouchery Ústeckého kraje - Jednorázová dotace na podporu inovací a spolupráce podnikatelů s výzkumnými organizacemi. Hlaste se do 28. 2. 2019.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také