O ženách, které dělají to, co milují
Přinášíme soupis dotačních programů, které můžete využít pro své podnikání
vložila 9.10.2018
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Přinášíme soupis dotačních programů, které můžete využít pro své podnikání

Ve spolupráci se společností CzechInvest jsme pro vás připravili soupis dotačních programů, které můžete využít i pro své podnikání. Pokud vás o dotační výzvě zajímají i další informace, klikněte na její název a pod odkazem se dozvíte více. 

Oblast celé ČR

Program Zéta (TAČR) - Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let - hlásit se můžete v termínu 13. 9. - 25. 10. 2018

 

Oblast celé ČR mimo Prahu 

Inovační vouchery – Výzva III - Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP - hlásit se můžete od 15. 1. 2018 (9:00) do 31. 12. 2018 (23:59)

Program CzechStarter - Mentoring a poradenství - hlásit se můžete v termínu 17. 9. - 5. 11. 2018

Program CzechAccelerator - Aktuální výzva pro účast v akceleračním programu v destinaci: Londýn, San Francisco, New York, Singapur - hlásit se můžete v termínu 20. 9. - 16. 11. 2018

Program CzechMatch - Představte svůj projekt vSilicon Valley, nebo Singapuru a posilněte své prezentační dovednosti, získejte nové kontakty a zkušenosti v zahraničí - hlásit se můžete v termínu 2. 10. - 2. 11. 2018

Program CzechDemo - Možnost zúčastnit se vyhlášených mezinárodních start-upových akcí (CES, Slush, TechCrunchDisrupt, atd.) - hlásit se můžete od 5. 12. 2018

Podpora sociálního podnikání (ESFČR) - Rozvoj sektoru sociální ekonomiky - hlásit se můžete v termínu 30. 6. - 30. 11. 2018 (do 12 hodin)

 

Praha

Inovační voucher - Termín přihlášek na podzim roku 2018

Kreativní voucher - Termín přihlášek na podzim roku 2018

Koučing a mentoring - Termín přihlášek na podzim roku 2018

Pobyt v zahraničních inkubátorech - Termín přihlášek na podzim roku 2018

Zahraniční veletrhy a výstavy - Termín přihlášek na podzim roku 2018

 

Pardubice

Podpora začínajících podnikatelů - Při zahájení podnikání finanční podpora od 40-80 tisíc Kč. Potřeba předložit podnikatelský plán - hlásit se můžete celoročně

Projekt "Cvičná firma" Úřad práce - ESF/Úřad práce - hlásit se můžete v termínu 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020

Burza filantropie - Podpora pro neziskové organizace od donátorů - hlásit se můžete celoročně

MAS/Region Kunětické Hory - Podpora z OPZ Zaměstnanost a OPZ sociální podnikání - hlásit se můžete v termínu 17. 9. 2018 do 2. 11. 2018 

Podnikatelský inkubátor P-PINK - zvýhodněná podpora na coworking oproti komerčním subjektům - hlásit se můžete celoročně

Podpora sociálního podnikání Pardubického kraje - Termín přihlášek na podzim roku 2018

Individuální dotace Pardubického kraje - Možné příspěvky na dotace z odborů Krajského úřadu (kulturní, sportovní, sociální, životní protředí, škosltví, kancelář hejtmana) - hlásit se můžete celoročně

 

Hradec Králové

Inkubační program TC HK (vyklubejtese.cz) - Podpora pro začínající inovativní podnikatele (do tří let věku) formou odborného poradenství, pomoci s marketingem, kontaktu na investory, či nabídky zvýhodněného nájmu - termín přihlášek podzim 2018 (resp.každé čtvrtletí komise)

 

Liberecký kraj

Asistenční vouchery - Účelem programu je pomoci identifikovat a rovněž připravit projekty, které naplňují tzv. RIS3 strategii, jejímž cílem je efektivní zacílení finančních prostředků - hlásit se můžete do 30. 11. 2018

Regionální inovační program - Program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí - hlásit se můžete do 31. 10. 2018

Individuální žádosti v mnoha oblastech – školství, mládež, tělovýchova a sport; sociální oblast; doprava; kultura , památková péče a cestovní ruch; zdravotnictví; životní prostředí, ekovýchova, včelařství, lesnictví, ochrana  vody; regionální rozvoj - hlásit se můžete do 31. 12. 2018

 

Jihomoravský kraj

JIC ENTER - Program pro začínající podnikatele s ověřeným inovativním nápadem (konzultace, metoring a další podpůrné služby) - žádosti jsou vyhodnocovány průběžně po celý rok

 

Moravskoslezský kraj

MSIC - ScaleUp - Pro firmy, které rostou takovým tempem, že mají problém tempo uřídit

MSIC - Expand - Díky programu Expand identifikujete konkrétní problém, získáte adekvátního experta pro jeho rychlé řešení. Minimalizujete tím náklady, nepotřebujete téměř žádnou administrativu, celý proces navíc probíhá ve velmi osobní rovině 

Fajna dílna - nabízí členům prostor a technické zázemí k realizaci řemeslných nápadů a větších projektů

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také