Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Podnikání žen - co je třeba zlepšit a jak eliminovat nejistoty
vložila 31.8.2020
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Podnikání žen - co je třeba zlepšit a jak eliminovat nejistoty

Brožura "Jak zlepšit situaci podnikatelek?" představuje obecná i konkrétní doporučení, jak eliminovat prekaritu v podnikání žen v České republice. Tato doporučení vycházejí z dlouhodobé spolupráce se zástupci a zástupkyněmi veřejné správy a z rozsáhlého kvalitativního šetření, které bylo v rámci projektu realizováno.

Prekarita podnikajících žen se projevuje primárně nepravidelnými a nízkými příjmy plynoucími z podnikání (mimo jiné v kontextu vysokých povinných záloh), v nízké sociální ochraně nebo v problematickém udržení podnikání v určitých oborech. Zmiňovaný projekt také reaguje na riziko zvyšujícího se počtu žen podnikajících nedobrovolně a ukazuje, že se tento trend týká žen ve specifických skupinách (např. ženy po rodičovské), kdy podnikání je často jedinou, avšak nejistou a nevýhodnou formou ekonomické aktivity. Dále projekt poukazuje na to, že „podnikatelky“ nejsou homogenní skupinou, naopak ženy ve své pracovní dráze (matky malých dětí, ženy ve věku 55 +) a specifických životních situacích (migrantky podnikající v ČR) mají specifické zkušenosti a specifické potřeby, ale také disponují specifickými možnostmi v založení, rozvoji a udržení svého podnikání. Výzkum ukazuje, že je efektivní zlepšovat situaci žen na trhu práce obecně, aby nebyly nuceny vstupovat do prekérních forem práce, kam spadá v určitých situacích také podnikání.

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

 

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také