O ženách, které dělají to, co milují
Chcete požádat o zvýšení platu? Jak to správně udělat
vložila 22.2.2022
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Chcete požádat o zvýšení platu? Jak to správně udělat

Odborné studie ukazují, že asi polovina zaměstnanců nikdy nepožádala zaměstnavatele o vyšší mzdu. Proč je pro mnohé z nás tak těžké vyjednat si odpovídající plat? Může to mít za následek naše kulturní nepohodlí kolem diskuze o penězích. V průzkumu PayScale 28% respondentů, kteří uvedli, že nikdy nemluvili o platu, uvedlo, že je pro ně vysoce nepříjemné tuto debatu se svým nadřízeným zahájit, i přestože mají pocit, že by si vyšší plat zasloužili. Většina z nich pak uvedla, že nechtěli být vnímáni jako dotěrní. Ale ptát se na to, co si zasloužíte, není vůbec od věci. Existuje totiž správný způsob, jak vyjednávání o platu zahájit. Toto jsou cenné rady…

Pamatujte, že vyjednáváte s partnerem

Žádost o zvýšení nebo sjednání nástupního platu může vypadat jako konfrontace. Ale váš šéf nebo HR manažer není váš protivník. Sdílíte stejný cíl: dostat za své dovednosti nebo zkušenosti přiměřenou odměnu. Navíc výzkum ukazuje, že pracovníci, kteří mají pocit, že jsou placeni spravedlivě, jsou produktivnější, angažovanější a zůstávají v zaměstnání déle než ti, kteří ten pocit nemají. 

Proveďte si průzkum

Rozsahy platů se mohou u jednotlivých zaměstnavatelů velmi lišit, ale i tak je dobré se orientovat. Použijte bezplatné kalkulačky z webů jako je Glassdoor, PayScale nebo Sahary a najděte rozsahy své pracovní pozice. Nezapomeňte v případě potřeby přidat dovednosti a certifikace. Při vyjednávání o platu se tak budete moci opřít o tato data a ne o emoce. Peníze jsou totiž velice osobní záležitostí. Může být lákavé ventilovat své frustrace během diskuze, ale odolejte tomuto nutkání. Svůj pohovor veďte na základě faktů.

Připravte se na zaujatost

V dokonalém světě by vaše schopnosti a kvalifikace byly jedinou věcí, na které při vyjednávání o výši vašeho platu záleží. Ale nežijeme v dokonalém světě. Každý má podjatost a předsudky a to bohužel zahrnuje i vašeho zaměstnavatele. Z praktického hlediska to může znamenat, že musíte vyjednávat jinak, podle toho, kde jste. Výzkum například ukazuje, že ženy jsou vnímány jako náročnější a méně „milé“, když si žádají o přidání peněz. To neznamená, že byste neměli vyjednávat, pokud se pravděpodobně setkáváte s důsledky této předpojatosti. Ale znamená to, že si možná budete muset být vědomi této předpojatosti a podniknout kroky k jejímu obejití. 

Využijte správný okamžik

Pokud jde o vyjednávání platu, je důležité vybrat si moudře svůj okamžik. Někdy je zkrátka lepší doba dosáhnout toho, co chcete, než jindy. Mějte na paměti, že je třeba sladit řadu faktorů, aby váš HR manažer nebo nadřízený mohl váš požadavek obhájit. Vyberte si čas, kdy se společnosti finančně daří a vaše práce byla v poslední době cenným přínosem.  

Buďte upřímní

V jednom průzkumu 39% respondentů uvedlo, že lhali o tom, že dostali jinou nabídku práce, aby se domohli zvýšení svého platu. Z mnoho důvodů je to ale špatný nápad. Pokud budete o svých požadavcích mluvit upřímně, váš zaměstnavatel to ocení a můžete dosáhnout svých cílů poctivě. 

Foto: Shutterstock

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také