Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Co je třeba vědět o kompenzačním bonusu a paušální dani
vložila 8.7.2020
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Co je třeba vědět o kompenzačním bonusu a paušální dani

V posledních červnových dnech vláda schválila několik novinek týkajících se OSVČ a osob pracujících na DPČ a DPP. Níže naleznete shrnutí toho nejdůležitějšího.

Kompenzační bonus pro DPČ a DPP

Novela zákona o kompenzačním bonusu navrhuje státní pomoc pro lidi, kteří pracovali na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). O kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně tak budou moci žádat dohodáři, kteří platili nemocenské pojištění, a to zpětně za období od 12. března do 8. června 2020. 

Podmínky nároku:

- daná osoba pracovala alespoň 4 z 6 měsíců před krizí (od 1. října 2019 do 31. března 2020) na pojištěnou dohodu

- došlo k omezení, nebo úplnému znemožnění výkonu této činnosti z důvodu koronavirové krize, např. ukončením spolupráce ze strany zaměstnavatele. 

Podobně jako u kompenzačního bonusu pro podnikatele jsou vyloučeny osoby, které vedle DPP a DPČ vykonávají jiné zaměstnání. 

Stejně jako u OSVČ a společníků s.r.o. budou peníze vyplácet finanční úřady, které začnou přijímat žádosti neprodleně po nabytí účinnosti zákona. Předpokládá se projednání úpravy na mimořádném zasedání Poslanecké sněmovny 10. července, a to ve zrychleném legislativním procesu. 

Kompenzační bonus pro dohodáře bude po vzoru OSVČ a společníků s.r.o. vyplácen ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Negativní rozpočtové dopady novely zákona jsou odhadovány v maximální výši 2,1 mld. Kč na veřejné rozpočty, z toho 1,4 mld. Kč na státní rozpočet, 0,5 mld. Kč na rozpočty obcí a 0,2 mld. Kč na rozpočty krajů. 

Více informací ZDE

Paušální daň

Jedná se o pracovní název jednoho souhrnného odvodu sociálního, zdravotního pojištění a daně měsíčně.

Bude se týkat živnostníků (OSVČ) s obratem do 800 tisíc korun ročně, a měla by jim ulevit od vedení účetnictví i kontrol ze strany finančního úřadu. Počítáno je s ní od ledna 2021. 

Paušální částka se bude každý rok aktualizovat jako v současnosti výše minimálního odvodu na sociální a zdravotní pojištění. Pro příští rok (2021) by měla být v celkové výši 5.740 Kč. V ní je zahrnuto zdravotní pojistné ve výši 2.514 Kč a daň z příjmů v symbolické výši 100 Kč, která má kompenzovat navýšení minimálního sociálního pojistného, a to o 15 %. To pro příští rok odpovídá výši 3.126 Kč.

Právě navýšené minimální sociální pojistné o 15 % má údajně zlepšit situaci živnostníků v důchodu. Většina OSVČ dnes totiž platí jen nezbytné minimum. Možnost dobrovolného přispívání ještě vyšší částky na pojistné na důchodové pojištění přitom zůstane zachována. Minimální sociální pojistné v roce 2021 by se o zmíněných 15 % nemělo navyšovat pro OSVČ, které novou paušální daň nevyužijí. 

Tiskovou zprávu a další informace naleznete ZDE
 

Veškeré novinky pravidelně přináší Asociace malých a středních podniků a živnostníků na www.amsp.cz

 

 

Foto: Pixabay

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také