O ženách, které dělají to, co milují
Že vás lidé podceňují, beru jako hnací motor, říká Petra Dychusová. Pomáhá gastropodnikům vydělávat.
vložila 29.6.2020
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Že vás lidé podceňují, beru jako hnací motor, říká Petra Dychusová. Pomáhá gastropodnikům vydělávat.

Petra Dychusová ráda vidí, když se ze skomírajícího podniku stane vzkvétající business. A věří, že má recept na to, jak kavárny a restaurace k takovým malým zázrakům dovést. Ze své vášně pro dobré jídlo udělala podnikání.

Jaký je váš životní postoj? 

Nedávno mi jeden majitel bistra řekl krásné motto: „Problémy neexistují – existují pouze řešení.“ A tím já se v životě řídím. To, že vás lidé podceňují, beru jako hnací motor. Jako malá jsem chodila do sportovní gymnastiky. Často mi můj otec říkal, že nikdy nebudu tak dobrá jako ostatní, tak jsem mu dokázala opak a vyhrála 2. místo v regionálních závodech. Na SŠ mi učitelka říkala, že se nenaučím anglicky, nyní plynule komunikuji anglicky a učím se francouzsky a polsky. A nyní se mi otevírá brána do podnikatelského světa, do kterého vstupuji se stejnou ambicí a tvrdohlavostí.

Co přesně je tedy náplní vaší práce? 

Pomáhám majitelům gastro podniků vytvářet vazby mezi spokojenými hosty, kteří se budou pravidelně vracet, tím lze dostat a udržet jejich podnik v zelených číslech. Poskytuji poradenství pro začínající projekty a také poradenství pro zvýšení tržeb běžících projektů s přesahem do marketingu.

Jak jste se dostala k nápadu začít podnikat?

Vždycky jsem cítila nutkání podnikat. Ani tak nešlo o finanční stránku jako o to převzít zodpovědnost sama za své činy. Vždy, když jsem pracovala pro někoho, mě to po chvíli přestalo naplňovat, protože jsem nikdy nemohla plně rozvinout svou kreativitu a podpořit nebo otestovat svoje nápady. 

 A kdy jste se rozhodla, že se do toho skutečně pustíte?

Přesně 15.10. minulého roku jsem založila svou firmu jako reakci na pro mě těžký rozchod. Potřebovala jsem do něčeho investovat energii nahromaděnou vztekem, tak jsem během týdne, nepolíbená kódování vybudovala webové stránky a rozhodla se řídit online marketingovou agenturu. Tu jsem ale upozadila. Souběžně jsem pravidelně navštěvovala mezinárodní veletrhy, které si vzaly svou cenu - čas.

 Nyní jsem si řekla STOP. Takhle ne, Petro. Nevidíš skoro žádný výsledek, podílíš se na stavbě snů druhých, tohle nechceš. Ale co vlastně chceš? Rozuzlovat tuhle záhadu mi pomohl tehdejší partner. Vlastně šlo o zcela prostou konverzaci, ve které jsme se bavili o tom, co mě baví, co mám ráda, jakou činnost jsem vykonávala doposud, kde se vidím za pár let. Díky němu a odpovědím na tyto otázky jsem byla schopná vytvořit si jakési zrcadlo. 

A co je tedy váš sen, vaše vize do budoucna?

Mou vizí je pozvednout úroveň gastronomie v České republice. Není náhoda, že ve Francii má Michelinské hvězdy více než 29 podniků, u nás jsou to tuším k dnešnímu dni pouze 2 podniky. Mít jednoho dne restauraci, na které názorně odprezentuji, že jde řídit restauraci stejně jako každou jinou organizaci. Že se jedná o rovnocenný business jako každý jiný (tím nepopírám, že je toto odvětví velmi složité na řízení). Strašně ráda vařím a peču – pro druhé, takže pro mě není problém obléct zástěru, kdyby to bylo potřeba. Pravidelně cestuji, takže jsem měla možnost navštívit již více než 20 zemí a vyzkoušet více než 300 restaurací různých cenových hladin – vím, co spojuje ty podniky, do kterých se rádi vracíte. 

Mým snem je vytvořit z toho co miluji (gastronomii) smysluplné podnikání s přidanou hodnotou pro ostatní. Tak, aby mě práce vždy naplňovala, ale zároveň byla prospěšná a dávala smysl ostatním.

Kdo je váš ideální zákazník?

Mé ideální klienty bych rozdělila do tří kategorií. 
Tou první skupinou jsou ti, kteří se právě rozhodli pro otevření vlastního provozu, ale nemají dostatek zkušeností s business developmentem (podnikatelským rozvojem), potřebují pomoci se sestavením podnikatelského plánu, legislativními podmínkami, finančním plánem a propočty, marketingovou strategií – stanovit si cíle a jak k nim dojít. Kompletní přípravu toho, co všechno bude provoz obnášet a kolik bude potřeba vynaložit finančních prostředků. 

Další skupinou jsou ti klienti, kteří cítí, že jejich podnik stagnuje a potřebují změnu. Vědí, že někde v podniku není něco v pořádku (zákaznický servis, využití efektivity, neúměrná výše nákladů, apod.), potřebují někoho, kdo celý systém zhodnotí s nezaujatým pohledem a navrhne doporučení na změny.  

Třetí skupinou jsou ti, kteří potřebují změnit online prezentaci. Uvědomují si, že doba a technologie jdou neúprosně kupředu, většina potenciálních návštěvníků se přesunuje na internet a první krok, který před návštěvou restaurace a dalších HOREKA podniků udělají je právě vyhledání na internetu. (Mnoho podniků má webové stránky staré i 10 let, které nejsou responzivní pro mobilní zařízení a další). Online prezentace slouží podniku jako první dojem. Příkladem může být, když se máte poprvé sejít s nějakou osobou, určitě na vás působí lépe, když je osoba upravená, než když vám na první schůzku přijde v otrhaném oblečení. Každopádně online marketing není samospasný. Můžete mít skvělý online marketing, ale pokud nefungují procesy uvedené pro předešlou skupinu, může se stát online prezentace nebezpečným nástrojem. Je třeba mít jednolité procesy v harmonii. 

Chci, aby návštěva restaurace byla zážitkem, ať už jdete na „meníčko“ nebo degustační fine dining večeři. 

 

 

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také