O ženách, které dělají to, co milují
Trojnásobná maminka Lucie pomáhá podnikajícím ženám zorientovat se ve světě čísel i složité administrativy
vložila 27.8.2021
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Trojnásobná maminka Lucie pomáhá podnikajícím ženám zorientovat se ve světě čísel i složité administrativy

Lucie Krausová pomáhá ženám podnikatelkám zorientovat se v této problematice. Jejími klientkami jsou mimo jiné maminky na mateřské nebo rodičovské dovolené, které by rády i s miminkem pracovaly a neví, jak na to. Co všechno je třeba zajistit při zřizování nebo ukončování ŽL, jak je to s mateřskou a rodičovskou u podnikatelek a jaké další závazky z podnikání plynou? Na to všechno odpovídá Lucie v následujícím rozhovoru.

Na podnikavé ženě máme mnoho maminek podnikatelek. Mnohé začaly podnikat na rodičovské, některé už dříve či později. V čem vy osobně vnímáte největší výhodu podnikání s malými dětmi?

Jednoznačnou výhodou podnikání s malými dětmi je to, že při mateřské nebo rodičovské máte podnikání jako vedlejší činnost. To se v praxi projeví tak, že zdravotní a sociální (správně se mu říká důchodové) pojištění platíte podle toho, jak velký máte zisk. Při začínajícím podnikání většinou zisk není nijak závratný, teprve roste. A tehdy se hodí, že nemusíte na pojištění platit zbytečně moc. Podnikatel, který výhodu vedlejší činnosti nemá, musí rovnou od začátku platit na tato pojištění téměř 5 tisíc měsíčně. I když si třeba zatím vůbec nevydělává

Jak jste se vy sama k této práci dostala?

Studovala jsem ekonomii a účetnictví na střední i vysoké škole. Už při studiu mi bylo jasné, že neskončím v žádné velké účetní nebo auditorské společnosti, vůbec mě to nelákalo. I proto jsem už při škole začala pracovat v divadle a tam zůstala po studiu. Když se mi narodila první dcera, přiběhla jsem po pár měsících do místního rodinného centra, že potřebuji nějakou práci a být mezi lidmi. Zůstala jsem tam nejdříve jako dobrovolnice, později jsem dělala propagaci, a nakonec jsem se vrátila i k účetnictví a finančnímu řízení.

Mezitím se mi narodily další dvě děti a já se kromě svého domovského rodinného centra začala jako účetní věnovat i jiným neziskovkám a v nich díky různým vzdělávacím projektům i podnikajícím maminkám. Podpora podnikajících žen mě začala natolik bavit, že jsem se rozhodla po třech mateřských do divadla už nevrátit a postavit se naplno na volnou nohu.

Pojďme poradit maminkám, které pobírají rodičovský příspěvek a chtěly by si udělat živnost. Co všechno pro to musí udělat?

Nejprve si zjistěte, jestli vaše vybrané podnikání vůbec spadá pod živnostenský zákon. Pravděpodobně ano, většina podnikání je podle živnostenského zákona, ale některé speciální obory mají vlastní zákonnou úpravu.

Živností je několik skupin, takže potom si musíte zjistit, jestli váš obor patří do živnosti volné (nepotřebuje žádné speciální vzdělání ani praxi, patří sem většina oborů), nebo do živnosti vázané, řemeslné nebo koncesované. Ty mají speciální pravidla a abyste je mohly získat, musíte mít správné vzdělání, dostatečně dlouhou praxi nebo obojí. Pokud se neumíte rozhodnout, kam vlastně budete patřit, poradí vám na živnostenském úřadu.

Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním?

Každý podnikatel musí platit zdravotní a sociální pojištění. V různých situacích ale platí pro tato pojištění různě přísná pravidla. Podnikatel na hlavní činnost musí zaplatit za každý měsíc alespoň minimální částku pojištění, dohromady to je necelých 5 tisíc korun (2 393 Kč zdravotní pojištění, 2 588 Kč sociální pojištění).

Když je ale žena na rodičovské a má podnikání jako vedlejší činnost, odvody jsou nižší, je to tak?

Ano, díky rodičovskému příspěvku ale máte podnikání jako vedlejší činnost a tyto minimální částky pro vás neplatí. Zdravotní i sociální pojištění budete platit podle toho, jak velký budete mít zisk. V prvním roce podnikání nemusíte při vedlejší činnosti platit žádné zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Počítejte ale s tím, že po konci roku podle vámi dosaženého zisku obě pojištění za tento první rok doplatíte jednorázově.

Zdravotní pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, sociální pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu. Až na výjimky je vyměřovacím základem polovina zisku. Sociální pojištění má při vedlejší činnosti ještě jednu úlevu. Při nízkém zisku ho totiž nemusíte platit vůbec. Hranice se každý rok trochu posouvá, pro rok 2021 je to 85.058 Kč za celý rok. Pozor na to, že při podnikání pouze po část roku se tento limit poměrně krátí podle počtu měsíců, ve kterých jste podnikali. Pokud je váš zisk pod touto rozhodnou hranicí, nemusíte sociální pojištění doplácet. Když ji ale překročíte, doplatíte pojištění z celé částky.

Lucie je sama trojnásobnou maminkou. 

 

A jak je tomu v dalších letech podnikání?

V dalších letech podnikání většinou zálohy na zdravotní a sociální pojištění platíte, ale jen ve výši vypočtené ze zisku uplynulého roku. Většinou to bude výrazně méně než při hlavní činnosti. Po konci dalšího roku vyhodnotíte, jaký jste měli zisk a jaké vám vychází zdravotní a sociální pojištění. Zohledníte zaplacené zálohy a vyjde vám, že máte pojištění doplatit, nebo dostanete přeplatek zpátky. Žádná zaplacená záloha vám nepropadne.

Díky rodičovskému příspěvku a vedlejší činnosti tak můžete dosáhnout na zajímavou úsporu u těchto dvou pojištění. Podnikatelé si mohou navíc platit dobrovolné nemocenské pojištění. To jim umožní čerpat nemocenskou nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Ze svého pohledu vnímám jako „nejvýhodnější", zvolit si rodičovskou na dva roky a ke konci si to prodloužit na čtyři a současně pracovat. Jaké jsou ty hlavní výhody? Je to tak, že když bude žena oficiálně na rodičovské a bude podnikat, nemusí platit tak velké zálohy, zejména pak zdravotní pojištění?

Uvažujete úplně správně. Čím déle pobíráte rodičovský příspěvek, tím delší máte období podnikatelského „hájení“, tím déle máte podnikání jako vedlejší činnost. A tím déle máte možnost ušetřit na zdravotním a sociálním pojištění. Rodičovský příspěvek prodloužený až do 4 let vám vedlejší činnost zajistí bez ohledu na to, jak se se svým zaměstnavatelem nakonec domluvíte.

Myslím, že většina podnikatelek řeší dilema, zda nastoupit na mateřskou (pokud si tedy platí nemocenské pojištění), nebo zvolit rovnou rodičovský příspěvek. Na mateřské totiž nemůže pokračovat ve stejné činnosti…

Když víte, že budete mít nárok na mateřskou, následují další otázky. Je podnikání závislé výhradně na mojí osobě, nebo může jeho chod krátkodobě zajistit někdo jiný? Chci si vzít kolem porodu volno, nebo plánuji pracovat prakticky nepřetržitě?

Pobírání peněžité pomoci v mateřství, na kterou jste dosáhla jako podnikatelka, má nevýhodu v tom, že během této doby nemůžete osobně podnikat. Podnikání můžete zajistit jinými osobami, například zaměstnanci nebo spolupracující osobou. Nemůžete ho vykonávat vy osobně. U některých oborů to jde docela dobře, například u maloobchodu. U některých oborů to ale prakticky nejde. Když pracuji jako konzultant a zákazníci chtějí výslovně můj přístup a moje know-how, pravděpodobně to zaměstnanci nenahradím.

Proto se někdy podnikatelky rozhodnou peněžitou pomoc v mateřství nevyužít, i když na ni mají nárok. Raději si nechají možnost neomezeně podnikat po celou dobu.

Je možné pobírat mateřskou jen po určitou dobu, tedy například dva měsíce a poté přejít na rodičovský příspěvek, abych si mohla přivydělávat?

Ano, i když se rozhodnete na mateřskou nastoupit a peněžitou pomoc v mateřství využít, nemusíte ji vyčerpat celou. Klidně se po pár měsících můžete rozhodnout, že už jste připravená znovu pracovat, peněžitou pomoc v mateřství odhlásit a začít čerpat rodičovský příspěvek. Část mateřské vám propadne, ale ne celá.

Pokud bych tedy měla dát nějaké obecné doporučení, bylo by to toto: Jestli máte nárok na mateřskou, využijte ji. Nastupte na ni 6–8 týdnů před termínem porodu, klidně ale můžete i později, když vám to tak pracovně vychází. Kolem porodu si dejte od podnikání volno a až se s miminkem sžijete, můžete se rozhodnout, jestli vydržíte na mateřské celých 28 týdnů, nebo ji ukončíte dříve.

Pobírání mateřské vám přináší výhody v platbách zdravotního a sociálního pojištění, prakticky podobně jako při vedlejší činnosti. Nejvíc toho využijete, když trvá pobírání mateřské celý měsíc. Šikovné je proto naplánovat nástup na mateřskou tak, abyste měli co nejvíce celých měsíců. Výhodnější je nastoupit na mateřskou 31.8. než 2.9. – ve druhém případě by září nebyl z hlediska mateřské celý měsíc a úlevy na zdravotním a sociálním byste měli až od října.

Musím při pobírání mateřské přerušit živnost?

Nemusíte, ale můžete. Toto je jen na vás.

Novinkou letošního roku je paušální daň. Jistě mezi čtenářkami budou ženy, které se k dani přihlásily a v průběhu roku otěhotněly. Jak se lze z paušální daně v takovém případě vyvázat?

Paušální daň je novinkou od roku 2021 a teprve v průběhu roku se ukazuje, ve kterých situacích moc šikovná není. Jednou z nich je nástup na mateřskou nebo rodičovskou v průběhu roku, kdy máte paušální daň. Jednou z mála možností, jak se z paušální daně vyvázat, je podnikání přerušit.

Když tedy živnost přeruším, mohu se pak sama rozhodnout, zda se k paušální dani vrátím?

Ano, po opětovném obnovení živnosti se můžete rozhodnout, jestli se vrátíte k paušální dani (pokud stále splňujete podmínky), nebo si vyberete raději klasický způsob zdanění a plateb zdravotního a sociálního pojištění. U podnikání s malým miminkem se dá předpokládat, že si vyděláte méně, než jste zvyklá. Proto bude pro vás pravděpodobně výhodnější k paušální dani se nevracet, podnikat „postaru“ a využít výhod vedlejší činnosti.

Podnikání můžete obnovit ještě v letošním roce a tím se pro letošek k paušálnímu zdanění nevrátit. Dosud zaplacené zálohy na paušální daň budou rozpočítané na zálohy na daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění.

Jak je to s umístěním dítěte do školky, když rodič pobírá rodičovskou a přitom pracuje?

Při rodičovském příspěvku je školka omezená jenom pro děti do dvou let, a to na maximálně 92 hodin měsíčně. U starších dětí se docházka do školky vůbec nesleduje. Někdy rodiče využívají po skončení rodičovského příspěvku tzv. „péči o dítě“. Ta jim zajistí výhody vedlejší činnosti alespoň u zdravotního pojištění. U sociálního pojištění je podnikání hlavní činnost a musíte platit zálohy ve výši alespoň 2 588 měsíčně (částka pro rok 2021). U zdravotního pojištění vám ale zůstává princip vedlejší činnosti, pojištění platíte jen podle zisku.

Nevýhodou ale je, že v této situaci je docházka do školky omezená, a to maximálně na 4 hodiny denně. Je to další z důvodů, proč je dobré roztáhnout si rodičovský příspěvek až do čtyř let. Prodloužíte si tak dobu, kdy máte podnikání jako vedlejší činnost z pohledu obou pojištění. A navíc nemáte žádné omezení se školkou.

Lucii Krausovou můžete kontaktovat na webu https://luciekrausova.cz/

Zdroj: Lucie Krausová

 

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také