O ženách, které dělají to, co milují
Kdy mají děti začít s cizím jazykem? Hanka na to jde přes tvoření a jejímu studiu přibyli studenti i v pandemii
vložila 20.9.2021
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Kdy mají děti začít s cizím jazykem? Hanka na to jde přes tvoření a jejímu studiu přibyli studenti i v pandemii

Z osobního i pracovního hlediska byl uplynulý rok pro Hanku Hrubou velmi náročný. Její jazykové studio Creduo, které sídlí v Kralupech nad Vltavou a specializuje se na kurzy angličtiny pro děti, ale dostalo mimořádný impuls. Hanka získala licenci pro výukovou metodu Teddy Eddie, její škola měla díky zábavným online hodinám víc studentů než dřív. A z potřeby točit videa pro instagramový účet @englishtimewithhanka se stala opravdová vášeň.

 

Hanko, proč jste se rozhodla, že budete mít vlastní jazykové studio pro děti a nebudete třeba učit ve škole?

To je otázka přímo na tělo! Abych byla upřímná, o práci ve škole jsem vlastně nikdy ani neuvažovala, i když by mi určitě přinesla jistotu a mnohem příznivější pracovní dobu, což bych jako maminka 3 dětí někdy ocenila.  

Nikdy jsem ale nechtěla být při své práci svazovaná spoustou předpisů a pravidel, která by mě ve školství určitě čekala a vždycky jsem měla svou představu jak, co a v jaké kvalitě chci učit. Jsem narozená ve znamení berana a asi mám prostě trochu svou hlavu… Takže přirozeným vývojem studentů a kurzů přibývalo, až nakonec vzniklo Creduo jazykové studio, které mám v Kralupech nad Vltavou. Název Creduo má svůj význam, jde o zkratku dvou slov: creative education - tedy tvořivé vzdělávání. A to je cesta, kterou se snažím při výuce angličtiny jít.

 

Jak staré děti mají ideálně s angličtinou nebo jiným jazykem začít?

Na to se lidé hodně ptají a také mají různé názory. Já osobně jsem přesvědčenážčím dříve, tím lépe, ale vždycky je potřeba vycházet z reálných možností, které rodina má a respektovat individualitu každého dítěte.

Ideální je začít ve školkovém věku kvalitním jazykovým kurzem. Ale určitě je výborné i to, když se rodina ( a nemusí to být jen rodiče, ale třeba i děda s babičkou, teta apod.) snaží dítěti umožnit přirozený a pravidelný kontakt s cizím jazykem v domácím prostředí

Děti mají zhruba do 6 let výjimečnou schopnost učit se cizí jazyk tak, jako se učí svůj rodný jazyk. Ve školním věku se tato schopnost postupně ztrácí, takže pak už učení probíhá zase jinak a lidově řečeno “ je to větší dřina. No a u dospělých, jak asi řada z nás ví z vlastní zkušenosti, je snaha naučit se cizí jazyk poměrně velkou výzvou.

 

Co je metoda Teddy Eddie, na kterou jste si nedávno udělala licenci? 

To je taková moje letošní velká radost! Je to licencovaná metoda pro výuku angličtiny dětí ve věku 2 - 7 let. A je neuvěřitelně v souladu s mým pojetím výuky malých dětí! Pracuje s vývojovými fázemi dítěte a poskytuje velmi detailní a zároveň obsahově bohatý program pro výuku angličtiny hravou, zábavnou, ale zároveň ambiciózní formou. K dětem přistupuje s respektem k jejich individualitě, s vědomím, že nejsou všechny stejné - co je pro jednoho moc, může být pro druhého málo. 

Samozřejmě získat licenci není úplně snadné a jsou s ní pro mě spojeny náklady i povinnosti, soustavné vzdělávání, supervize z EduBears atd. Ale to je dobře, protože díky tomu dostávají studenti tu nejlepší kvalitu a já vím, že dělám dobrou a užitečnou věc! Víc o metodě Teddy Eddie se můžete dozvědět např. na: https://www.facebook.com/TeddyEddieCZ.

 

Jak probíhá hodina?

Každá lekce má přesně daný rámec a podrobný plán jednotlivých aktivit. Výuka probíhá obvykle 2x týdně a podle věku dětí jsou lekce různě dlouhé. Je důležité, aby lektor střídal dynamické a statické činnosti a motivoval děti k vlastnímu projevu v angličtině. Zároveň jsou pro děti hodně důležité rutiny, které potřebují k pocitu jistoty. Důležitým prvkem ve výuce je i informování rodičů o tom, co jsme na hodině dělali. Děti své lekce prožívají naplno, ale pochopitelně ve svém věku nedokážou dát rodičům přesný popis toho, jak co probíhalo. Dalším důležitým podpůrným prvkem je vzdělávací aplikace Playground, do které má každý student přístup. A asi nemusím zdůrazňovat, že výuka probíhá pouze v angličtině. 

 

Kdysi jste učila dramatickou výchovu, jak to v lekcích využíváte? 

Díky dramatické výchově neboli tvořivé dramatice, jak se tento obor dnes nazývá, jsem se naučila mnoho věcí, které jsou pro výuku strašně důležité - práci s hlasem, tělem, gesty, ale také s příběhem. Naučila jsem se, že při tvorbě úspěšného kurzu nebo lekce, je potřeba najít základní podstatu - cíl toho, co chceme někoho naučit a pak hledat souvislosti a kontext, do kterého to můžeme zasadit.

A jinak musíříct, že hereckou průpravu bych lektorům jazyků opravdu doporučila, protože pak budou mít jejich lekce úplně jiný náboj a studenti je budou milovat!

 

Hodí se trocha herectví i při studiu angličtiny?

Samozřejmě! Cizí jazyk se učíme proto, abychom v něm komunikovali a to se neděje jen slovy a větami bez emocí! My všichni komunikujeme z velké části naším tělem, pohyby, gesty, výrazem očí, tónem hlasu. Úplně obyčejná věta: Thank you very much, může mít spoustu významů podle toho, jak ji řekneme.

 

Jak jste zvládla poslední rok se zavřenými učebnami? Zůstali vám studenti?

Bylo to opravdu velmi zvláštní období z profesního i osobního hlediska. Jako rodina jsme najednou byli celé dny doma spolu, viděli různé přístupy škol k distanční výuce, protože každé z našich 3 dětí je na jiné škole  a kupodivu jsme si, myslím, ani nelezli na nervy. Já sama si moc vážím toho času, kdy jsem mohla být se svými dětmi víc než obvykle.

Pak je tu ta rovina profesní a to bylo hodně náročné! Paradoxně ne proto, že by mi studenti ubyli, naopak! Všechny kurzy včetně předškolních dětí jsem hned převedla na online výuku, takže jsme pokračovali dál. Mohlo by se zdát, že to nebylo nic těžkého, ale opak je pravdou. Pokud má být online výuka skutečně kvalitní, zábavná, motivující a interaktivní, tak jí nelze dělat stejně, jako výuku prezenční nebo jen tak, že zadáte dětem spoustu samostatné domácí práce. Za poslední rok se ze mě stal doslova digitální lektor a naučila jsem se toho tolik, že bych na to jindy potřebovala několik let! Ale stálo to za to! Studenti se učili bez problémů dá<<

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také