Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Hlasujte a vyberte PODNIKAVOU ŽENU ROKU 2018
vložila 14.9.2018
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Hlasujte a vyberte PODNIKAVOU ŽENU ROKU 2018

Představujeme vám 20 podnikavých žen roku 2018. Až do 5. 10. můžete hlasovat o tom, které postoupí do TOP 10 a jejich podnikání podpoříme sumou 10 000 korun!  Slavnostní vyhlášení a předání ceny proběhne 10. 10. 2017 na Dni podnikatelů AMSP ČR v hotelu Ambassador.

Níže najdete medailonky dam, hlasovat můžete tady. Z jednoho e-mailu je možné hlasovat pouze jednou. O vítězce nerozhoduje počet srdíček u článků, platí jen toto hlasování. Jeho výsledky budou zveřejněny po 5. 10. 2018.

TOP 20

1. Klára Bílá

2. Edita Bízová

3. Helena Dokoupilová

4. Andrea Fejtková

5. Hana Habartová

6. Lucie Kunčarová

7. Jana Kuntošová

8. Michala Loudínová

9. Monika Mackovíková

10. Made for Moms - Monika Rummler a Markéta Šťastná

11. Petra Macháčková

12. Hana Maryšková

13. Pikle - Jana Rucká a Jitka Plevová

14. Michaela Smékalová

15. Monika Srovnalová

16. Zuzana Šedivá

17. Hana Šormová

18. Takkam design shop - Kateřina Mihalíková a Kateřina Tatoušková

19. Monika Vojáčková

20. Radka Zahradniková

Vyhlašovatelé Grantového programu PODNIKAVÁ ŽENA ROKU jsou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a ŽENY s.r.o. za podpory Raiffeisenbank.

Právní doložky Grantového programu PODNIKAVÁ ŽENA ROKU: 

 • VYHLAŠOVATELÉ: 

  AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (dále jen AMSP ČR) se sídlem METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8, IČO:  26547783, DIČ: CZ26547783, zapsaná: Spolkový rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 12282. Ženy, s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karlínské náměstí 238/6, PSČ 186 00, IČO: 248 30 640, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178336. 
 • POŘADATEL:

  Pořadatelem Grantového programu je AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (dále jen AMSP ČR). 

 • TITULÁRNÍ PARTNER:

  Titulárním partnerem Grantového programu je Raiffeisenbank a.s. (dále jen RB), se sídlem: Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČO: 49240901, DIČ: CZ49240901, spisová značka: B 2051 vedená u Městského soudu v Praze

 • 10 Uchazečkám s nejvyšším počtem hlasů poskytnou Vyhlašovatelé podporu podnikání ve výši 10.000 Kč.Na Grantový program není právní nárok a nelze jej vymáhat soudní cestou.
 • Uchazečka nemá právo na žádnou náhradu nákladů spojených s účastí v Grantovém programu.
 • Vyhlašovatelé žádným způsobem nezveřejňují informace uvedené v Přihlášce Uchazečky bez souhlasu Uchazečky.
 • Uchazečka Grantového programu souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních a jiných údajů uvedených v přihlášce ze strany Vyhlašovatelů AMSP ČR a Ženy, s.r.o. a ze strany titulárního partnera RB za účelem účasti v Grantovém programu a k reklamním a marketingovým účelům a nabídce obchodu a služeb, včetně zasílání obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Uchazečka poskytuje tyto údaje dobrovolně na dobu dvou let a je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu:amsp@amsp.cz. Má rovněž právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů.
 • Uchazečka bere na vědomí, že v případě odvolání souhlasu zaniká účast Uchazečky v Grantovém programu a rovněž případný přiznaný nárok na finanční odměnu. V takovém případě nebude finanční odměna předána, i když by jinak podle podmínek Grantového programu Uchazečka nárok na finanční odměnu měla.
 • Finalistky Grantového programu souhlasí s bezplatným pořízením a užitím jejich jména, příjmení, města bydliště, obchodní firmy případně obchodního jména, jejich obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů nebo jiných projevů osobní povahy (těmi se rozumí snímky a záznamy z Grantového programu) Vyhlašovatelem, titulárním partnerem pro jejich obchodní, marketingové a propagační účely včetně reklamních akcí, a to prostřednictvím jakéhokoli kanálu (internet, média apod.) po dobu dvou let od data vyhlášení Finalistek Grantového programu. V případě, že vítěz je právnická osoba nebo v případě, že za vítěze bude vystupovat v souladu se zákonem třetí osoba, poskytují tyto bezplatný souhlas s případným zveřejněním svých osobních a jiných údajů, s pořízením a použitím obrazových, zvukových záznamů a jiných projevů osobní povahy v rámci Grantového programu.
 • Vyhlašovatelé Grantového programu si vyhrazují právo na změnu Pravidel Grantového programu. Vyhlašovatelé Grantového programu si vyhrazují právo finanční odměnu neudělit.
 
Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také