Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Podmínky Grantového programu PODNIKAVÁ ŽENA ROKU 2020
vložila 11.6.2020
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Podmínky Grantového programu PODNIKAVÁ ŽENA ROKU 2020

Hlavním cílem udílení Grantového programu „PODNIKAVÁ ŽENA ROKU“ je ocenění práce malých podnikatelek podnikajících na území České republiky a zviditelnění jejich schopnosti, samostatnosti a kvality jejich podnikání s důrazem na obnovování řemesel, tradic a zkvalitňování služeb.

Kandidátky se mohou do Grantového programu hlásit samy anebo je může nominovat veřejnost na základě vyhlášené výzvy na dostupných kanálech AMSP ČR a ŽENY s.r.o. nebo emailu info@podnikavazena.cz. Přihlášení do grantového programu probíhá přes REGISTRACI. Klíčovou informací je popis podnikatelského příběhu a záměru rozvoje. Registrací a popisem podnikatelského příběhu nám pomůžete postupně vybrat ty nejlepší podnikavé ženy, se kterými děláme průběžně rozhovory na podporu podnikání do kategorie PŘÍBĚHY

Vyhlašovatelé Grantového programu PODNIKAVÁ ŽENA ROKU jsou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ŽENY s.r.o. a společnost HP. Vyhlašovatelem přidružené kategorie eŽENA je společnost GLS.

Podnikavou ženou roku se stane 5 žen s nejvyšším počtem sečtených hlasů veřejnosti. Veřejnost bude hlasovat z výběru 20 semifinalistek, které určí porota. 

V kategorii eŽENA se mohou umístit 3 ženy s nejvyšším počtem hlasů veřejnosti a odborné poroty, která vybere i semifinálových 10 podnikatelek. 

Z jednoho e-mailu je možné hlasovat pouze jednou. O vítězce nerozhoduje počet srdíček u článků.

Vyhlášení Grantového programu „PODNIKAVÁ ŽENA ROKU“ proběhne 11. 12. 2020 v hotelu Don Giovanni v Praze.

Podmínky nominace 

Nominovaná

 • se osobně podílí na úspěšnosti a rozvoji svého podnikání,
 • svou podnikatelskou činností se živí, 
 • musí podnikat jako OSVČ nebo právnická osoba (dále jen PO), 
 • podniká minimálně 6 měsíců a nemá zaměstnance nebo zaměstnává maximálně 3 osoby, 
 • nestala se jednou z deseti finalistek žádného předchozího ročníku,  
 • pokud podniká jako PO, musí být většinovou majitelkou společnosti,
 • je starší 18ti let,
 • nemusí být občanem České republiky, ale místo podnikání je ČR,  
 • nesmí být v konkurzu nebo na ni nesmí být uvalena nucená správa na žádný podnikatelský subjekt s osobní účastí,
 • musí být podle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.
 • v kategorii eŽENA musí pravidelně posílat balíčky v rámci svého podnikání (počet neomezen) pomocí e-shopu nebo bez, nebo plánuje zprovoznit e-shop, v rámci kterého bude odesílat balíčky.

Porota

 • Zástupce AMSP 
 • Zástupce ŽENY s.r.o. 
 • Zástupce HP - generální ředitelka pro ČR a SK paní Erika Lindauerová
 • Zástupce GLS
 • Zástupce mediálních partnerů

Právní doložky Grantového programu PODNIKAVÁ ŽENA ROKU

 • VYHLAŠOVATELÉ: 
  AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (dále jen AMSP ČR) se sídlem METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8, IČO:  26547783, DIČ: CZ26547783, zapsaná: Spolkový rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 12282. Ženy, s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karlínské náměstí 238/6, PSČ 186 00, IČO: 248 30 640, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178336. 
 • POŘADATEL:

Pořadatelem Grantového programu je AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (dále jen AMSP ČR). 

 • GENERÁLNÍ PARTNER

Generálním partnerem Grantového programu je HEWLETT-PACKARD s.r.o., Za Brumlovkou 1559/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha, IČ:17048851, DIČ: CZ17048851, spisová značka: C 1974/MSPH vedená u městského soudu v Praze

 • TITULÁRNÍ PARTNER:

Titulárním partnerem Grantového programu je General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01  Jihlava, IČ: 26087961, DIČ: CZ26087961, spisová značka: C 661 84 vedená u rejstříkového soudu v Brně

 • 10 Uchazečkám s nejvyšším počtem hlasů poskytnou Vyhlašovatelé podporu podnikání v podobě finančních a dalších darů. Na Grantový program není právní nárok a nelze jej vymáhat soudní cestou.
 • Uchazečka nemá právo na žádnou náhradu nákladů spojených s účastí v Grantovém programu.
 • Vyhlašovatelé žádným způsobem nezveřejňují informace uvedené v Přihlášce Uchazečky bez souhlasu Uchazečky.

Uchazečka Grantového programu souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních a jiných údajů uvedených v přihlášce ze strany Vyhlašovatelů AMSP ČR a Ženy, s.r.o. a ze strany titulárního partnera General Logistics Systems Czech Republic s.r.o za účelem účasti v Grantovém programu a k reklamním a marketingovým účelům a nabídce obchodu a služeb, včetně zasílání obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační.

         

 

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také