Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Hlasovali jste pro PODNIKAVOU ŽENU ROKU 2015!
vložila 30.11.0001
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Hlasovali jste pro PODNIKAVOU ŽENU ROKU 2015!

HLASOVÁNÍ BYLO UKONČENO

FINALISTKY ROKU 2015: 

1 - Kristýna Bertošová

2 - Kateřina Blažková

3 - Naďa Cigaleová

4 - Daniela Čaloudová

5 - Barbora Doležalová

6 - Lenka Gajdoštíková

7 - Šarlota Hamalová

8 - Darina Hubáčková

9 - Bětka Ježková

10 - Mirka Králíková

11 - Jitka Kubínová 

12 - Jana Malířová

13 - Kateřina Minaříková 

14 - Eva Moravcová

15 - Olga Pospíšilová

16 - Ludmila Špačková 

17 - Zuzana Štěpánková 

18 - Marcela Texlová

19 - Eva Urbanová

20 - Stanislava Viazanica 

 

 

Vyhlašovatelé Grantového programu PODNIKAVÁ ŽENA ROKU jsou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a ŽENY s.r.o. za podpory Raiffeisenbank.Právní doložky Grantového programu PODNIKAVÁ ŽENA ROKU: 

 • VYHLAŠOVATELÉ: 

  AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (dále jen AMSP ČR) se sídlem METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8, IČO:  26547783, DIČ: CZ26547783, zapsaná: Spolkový rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 12282. Ženy, s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karlínské náměstí 238/6, PSČ 186 00, IČO: 248 30 640, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178336. 
 • POŘADATEL:

  Pořadatelem Grantového programu je AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (dále jen AMSP ČR). 

 • TITULÁRNÍ PARTNER:

  Titulárním partnerem Grantového programu je Raiffeisenbank a.s. (dále jen RB), se sídlem: Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČO: 49240901, DIČ: CZ49240901, spisová značka: B 2051 vedená u Městského soudu v Praze

 • 10 Uchazečkám s nejvyšším počtem hlasů poskytnou Vyhlašovatelé podporu podnikání ve výši 10.000 Kč.Na Grantový program není právní nárok a nelze jej vymáhat soudní cestou.
 • Uchazečka nemá právo na žádnou náhradu nákladů spojených s účastí v Grantovém programu.
 • Vyhlašovatelé žádným způsobem nezveřejňují informace uvedené v Přihlášce Uchazečky bez souhlasu Uchazečky.
 • Uchazečka Grantového programu souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních a jiných údajů uvedených v přihlášce ze strany Vyhlašovatelů AMSP ČR a Ženy, s.r.o. a ze strany titulárního partnera RB za účelem účasti v Grantovém programu a k reklamním a marketingovým účelům a nabídce obchodu a služeb, včetně zasílání obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Uchazečka poskytuje tyto údaje dobrovolně na dobu dvou let a je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu:amsp@amsp.cz. Má rovněž právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů.
 • Uchazečka bere na vědomí, že v případě odvolání souhlasu zaniká účast Uchazečky v Grantovém programu a rovněž případný přiznaný nárok na finanční odměnu. V takovém případě nebude finanční odměna předána, i když by jinak podle podmínek Grantového programu Uchazečka nárok na finanční odměnu měla.
 • Finalistky Grantového programu souhlasí s bezplatným pořízením a užitím jejich jména, příjmení, města bydliště, obchodní firmy případně obchodního jména, jejich obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů nebo jiných projevů osobní povahy (těmi se rozumí snímky a záznamy z Grantového programu) Vyhlašovatelem, titulárním partnerem pro jejich obchodní, marketingové a propagační účely včetně reklamních akcí, a to prostřednictvím jakéhokoli kanálu (internet, média apod.) po dobu dvou let od data vyhlášení Finalistek Grantového programu. V případě, že vítěz je právnická osoba nebo v případě, že za vítěze bude vystupovat v souladu se zákonem třetí osoba, poskytují tyto bezplatný souhlas s případným zveřejněním svých osobních a jiných údajů, s pořízením a použitím obrazových, zvukových záznamů a jiných projevů osobní povahy v rámci Grantového programu.
 • Vyhlašovatelé Grantového programu si vyhrazují právo na změnu Pravidel Grantového programu. Vyhlašovatelé Grantového programu si vyhrazují právo finanční odměnu neudělit.
Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také