O ženách, které dělají to, co milují
Vytrvalí a trpěliví v budování svého úspěchu, to jsou podnikatelé s životním číslem šest
vložila 9.10.2017
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Vytrvalí a trpěliví v budování svého úspěchu, to jsou podnikatelé s životním číslem šest

Je podle numerologie vaše životní číslo šest? Zajímá vás, jaký to má vliv na váš profesní život? Jaké máte díky tomu předpoklady? A je pro vás podnikání to pravé?

Pokud nevíte, jak vypočítat své životní číslo, návod najdete na konci článku.

Nestrannost a klid

Lidé se šestkou jako životním číslem jsou spolehliví a čestní. Pravdu pokládají za nejdůležitější. Ve svém životě hledají ideál a jdou za ním pevně a neochvějně. Bojují za své názory a jsou hodně přesvědčeni o svém právu. O všem poctivě uvažují a jsou nestranní. Tito lidé nebývají nijak vášniví v tom, co dělají, ale jejich zaujetí pro věc je klidné a věří, že nakonec zvítězí. Jsou hodně vyrovnaní a to je vlastnost velmi obdivuhodná. Nejsou sobečtí, i když se to tak někdy může zdát. Ale to oni jen jdou za svým snem, vytrvale a sebevědomě.

Pro dobro druhých

Šestka by měla dbát na to, aby dokázala vyvážit svoje každodenní činnosti. Aby stejně tak jako je tu pro druhé, byla i sama pro sebe a naopak. Šestky nejsou obecně lačné po rychlém úspěchu. Jsou spokojené, když si své štěstí pomalu a trpělivě budují a úspěch s tím přijde ruku v ruce. Dokáží odpustit, ale nespravedlnost a urážky se jim vryjí hluboko do paměti. Jsou nejšťastnější, když žijí klidným životem. To neznamená, že jsou stranou nebo že nejsou aktivní, ale stačí jim, když vědí, že slouží pro dobro nebo že pracují na nějakém svém vlastním projektu.

Jsem šťastná, když jsi šťastný

Tito lidé bohužel nemají jednu prioritu a tak se mohou zdát občas roztříštění mezi mnoho úkolů a zájmů. To může být například v podnikání kámen úrazu co se týče obchodních věcí, financí a majetku. Neměří totiž svůj úspěch penězi. A tak je skvělé, když mají vedle sebe někoho, na koho se mohou spolehnout a kdo bude dohlížet tam, kde šestky nejsou tak silné. A proto pokud přemýšlíte o tom, jestli jít s šestkou do nějakého společného projektu, neváhejte. Šestka je opravdu plně šťastná tehdy, když je šťastné i její okolí. A pokud převezme odpovědnost, bude více troufalá a pevná, je to ideální kandidát na opravdu úspěšného podnikatele.

 

Numerologický výpočet životního čísla:

Získáme ho součtem celého data narození a redukujeme na čísla 1 – 9, přičemž čísla 11 a 22 se neredukují. 

Příklad:
Datum narození: 16.12.1980
Životní číslo je: 1+6+1+2+1+9+8+0= 28= 2+8= 10= 1

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také