Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Přihlašování do Mentoringového programu Minerva 21 je v plném proudu. Přihlaste se i vy
vložila 23.4.2018
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Přihlašování do Mentoringového programu Minerva 21 je v plném proudu. Přihlaste se i vy

Mentoring MINERVA21 je celoroční program osobního rozvoje pro ženy a muže – Minervanky a Minervany, kteří chtějí systematicky pracovat na svém osobním růstu, překonávat své limity a bariéry. Pro ty, kteří chtějí budovat svoji sebedůvěru a jsou ochotní ovlivňovat věci ve prospěch celé společnosti. Jediným kritériem pro nás je Vaše MOTIVACE. Každý mentee získá svého osobního průvodce, mentora, který ji/ho provází na cestě za svým osobním či profesním cílem. Seznam našich mentorů je různorodý a bohatý, avšak všichni jsou špičkami ve svých oborech.

  • Přihlašování do programu na rok 2018/19 je možné do 30.6.2018.
  • Program probíhá 10 měsíců, tj. od 1.9. 2018 do 30.6. 2019.
  • Podmínky přijetí: vyplnění formuláře, registrace v Minerva 21 a zaplacení poplatku
  • Po uhrazení poplatku se účastník stává řádným členem Minervy 21, a to od data zaplacení členského poplatku do 30.6. 2019. Po tuto dobu je možné využívat zvýhodněné vstupy na akce M21.
  • Párování mentorů s mentees proběhne na začátku srpna 2018.
  • Mentoringový program bude oficiálně spuštěn 1.9.2018
  • První mentoringové setkání bude zorganizováno koncem září 2018

Rostya Gordon-Smith je zakladatelkou hnutí MINERVA21, jež klade velký důraz na posílení sebevědomí českých žen a mužů s heslem „Čeříme vodu“, a oslovuje ty, kteří chtějí na sobě pracovat, vzdělávat se, sdílet své zkušenosti, spolupracovat a pozitivně ovlivňovat své okolí a společenské dění. Rostya působí přes dvacet let v oblasti řízení lidí a rozvoje organizací nejen v Čechách, ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Hong Kongu a v dalších zemích. Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Rostya byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů a také patří mezi 20 nejvlivnějších žen v ČR. Spolu s Věrou Staňkovou publikovala knihu Úspěšně s kůží na trh.

Spolek MINERVA21 vznikl z iniciativy Rostya Gordon-Smith v roce 2015 s cílem posílit sebevědomí a spolupráci žen a jejich větší zapojení do společenského dění. Během prvních dvou let přizvala MINERVA21 k naplnění svého cíle i muže a posílila důraz na vzájemnou spolupráci, zodpovědnost a vliv ve společnosti.

  • Sebevědomí – posilujeme sebevědomí žen a mužů vzděláváním, síťováním, vzájemnou podporou a společnými aktivitami
  • Sdílení – jsme společenství žen a mužů, kteří se dělí o své poznatky a zkušenosti
  • Vliv – vyzýváme ženy i muže, aby se zapojili do společenského života a pozitivně ovlivňovali dění v celé společnosti

Odkaz na web  - mentoring

Odkaz na přihlašovací formulář pro mentees

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také