O ženách, které dělají to, co milují
Jak na úspěch? Magická trojice je rozum, emoce a akce
vložila 25.1.2017
24.4.2018
Kurzovní lístek - Exchange s.r.o.
EUR 25,250 25,550
USD 20,600 20,900
Chci
vyměnit
EUR

Jak na úspěch? Magická trojice je rozum, emoce a akce

Nikdy jsem nebyla moc dobrá na matematiku či fyziku, ani ve škole jsem si moc nepamatovala rovnice, ale ta výše uvedená mi utkvěla v hlavě okamžitě a na dlouhá léta. Když jsem ji poprvé slyšela od Rostyi Gordon-Smith, byla pro mne skoro takovým objevem jako Einsteinova teorie relativity. A přitom je to tak logické! Rovnici vedoucí k výkonu a úspěchu totiž v součtu tvoří rozum, emoce a akce.

IQ neboli inteligenční kvocient je pojem obecně známý – je to číslo, které popisuje inteligenci člověka (poměr jeho mentálního věku k jeho skutečnému věku) k ostatní populaci podle vzorce, se kterým přišel v roce 1912 německý psycholog William Stern. Za průměrně IQ se považuje číslo od 90 do 110 a této hodnoty dosahuje zhruba polovina populace. EQ neboli emoční inteligence je schopnost, která nám umožňuje rozeznat, porozumět a řídit emoce svoje a ostatních tak, abychom byli úspěšní a efektivní v profesním i osobním životě.  Lidé s emoční inteligencí mají konkurenční výhodu například v tom, že se dokáží lépe vcítit do problémů jiných, umějí naslouchat a vytvářet v kolektivu příjemnou atmosféru.  No a do třetice AQ – to je kvocient pro akci.

Zjednodušeně řečeno, myslíme-li hlavou (IQ) i srdcem (EQ) a přitom používáme ruce a nohy (AQ), jsme na nejlepší cestě naplnit naši rovnici úspěchu. Ale platí to vždy při zachování jistého rovnovážného stavu. Například vysoce inteligentní člověk může mít jakkoliv dobrou myšlenku, ale pokud pro ni nedokáže získat kolegy, zapojit je a svoji ideu i zrealizovat, není ve finále úspěšný. Nebo chceme-li se naučit cizí jazyk a máme na to i buňky a dostatečnou motivaci v podobě blížící se dovolené nebo čekající lásky v cizí zemi, musíme si najít čas a v pravidelných intervalech otevřít učebnici. Bez akce by plán zůstal pouhým plánem, sen pouhým snem.

Máte také sny a plány, které stojí za to proměnit ve skutečnost? Do čeho se pustíte ještě dnes?

Zdroj: Kniha Úspěšně s kůží na trh, Insignis 2010.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také