Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Hlavní versus vedlejší činnost. Vyberte si správnou variantu a ušetříte
vložila 29.11.2017
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Hlavní versus vedlejší činnost. Vyberte si správnou variantu a ušetříte

Proč je dobré rozlišovat hlavní a vedlejší činnost?  Jsou zde vůbec nějaké rozdíly, a pokud ano, tak v čem? Chcete-li podnikat, je dobré hned zpočátku určit, zda budete mít svůj podnik jako hlavní nebo vedlejší činnost. Pojďme se podívat na to, jak to funguje.

Jestliže nejste nikde zaměstnaní a nedostává se vám žádného jiného přísunu peněz, pak je vaše podnikání či zaměstnání považováno za hlavní činnost. Bohužel, podnikatel tohoto typu má náročnější povinnosti než v případě vedlejší činnosti, hlavně co se týče peněz. Je třeba, aby platil jisté povinné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění (u zaměstnanců je hradí zaměstnavatel a odečítají se od vaší mzdy). I když se tyto peníze nazývají zálohami, jsou nevratné a už je nikdy neuvidíte. Platí se od prvního měsíce, kdy jste začali podnikat, a nezáleží na tom, jestli to bylo prvního, jednadvacátého, ráno v osm nebo o půlnoci. Dále je důležité podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob do 15 dnů od počátku podnikání nebo přijetí příjmu ze samostatné činnosti.

Pokud si chcete přivydělat nějaké peníze ke stávající práci, je pro vás vhodnější práce či podnikání jako vedlejší činnost. Co se týče vedlejší činnosti, musíte splňovat alespoň jednu z těchto podmínek - souběžně vykonávat zaměstnání, pobírat invalidní nebo starobní důchod, mít nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, pečovat o osobu mladší 10 let se závislostí na jinou osobu (stupeň I) nebo o osobu se závislostí na jinou osobu (stupeň II – IV), vykonávat vojenskou službu, být studentem do 26 let nebo být nezaopatřeným dítětem, a to zároveň v jednom kalendářním roce. Je nutné doložit splnění minimálně jedné z podmínek na příslušnou Českou správu sociálního. Vaše potvrzení se musí odevzdat do konce kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém jste podali Přehled o příjmech a výdajích. Jako další podmínky uvádím tyto – musí se jednat o práci jiného druhu, než je náplň původního pracovního poměru, a musí probíhat v jiné pracovní době, než je stanovena pro původní pracovní poměr. V případě, že se jedná o stejnou náplň práce jako v původním zaměstnání, je třeba souhlas zaměstnavatele. Proč? Abyste nezneužívali informace získané v původní práci. Další podmínku představuje pracovní doba. Jestli máte v původním poměru nastavenou týdenní pracovní dobu, pak by měla vaše vedlejší činnost trvat kratší čas.

Splňujete-li tyto podmínky, pak hurá do vedlejší činnosti! V čem spočívají její výhody? Téměř vše se vypočítává z vašeho skutečného zisku, to znamená, že není třeba platit minimální zálohy jako u hlavní činnosti. V prvním roce podnikání nemusíte platit zdravotní ani sociální pojištění. Při nízkém zisku se nemusí platit sociální pojištění vůbec, pomyslná hranice je kolem šedesáti tisíc plus nějaké drobné – každý rok se tato hranice mění, je třeba si ji ohlídat. V případě, že jste nějaký měsíc nepracovali, se tato částka snižuje o tu vaši neaktivní dvanáctinu. Zdravotní pojištění se platí vždy (krom onoho prvního roku, kdy se doplácí později) a pokud máte nějaké zvýhodnění (např. studium), doplácíte pouze část. To jsou hlavní výhody vedlejší činnosti. Ale přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob se podává i v tomto případě.

Shrňme si to. Pokud nemáme žádné jiné příjmy či zaměstnání, jde o hlavní činnost, kdy je třeba platit minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění od měsíce, během něhož podnik začal, a také platit daně. Při vedlejší činnost je nutno splňovat určité podmínky, ale nemusíme platit první rok zdravotní a sociální pojištění - pokud máme nějaké zvýhodnění, zdravotní se doplácí jen zčásti, při nízkém zisku zase nemusíme platit sociální - v následujících letech se vyměřuje podle našeho zisku. Stejně jako u hlavní činnosti musíme odvádět daně.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také