Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Zvýšení limitů pro výdajové paušály
vložila 21.6.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Zvýšení limitů pro výdajové paušály

Změnu limitů pro výdajové paušály přinesl zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé daňové zákony a další zákony. S účinností od 1. dubna 2019 se po původním snížení opět zvýšila hranice pro uplatnění výdajových paušálů OSVČ z jednoho na dva miliony korun. Procentuální výše paušálů zůstává i nadále ve výši od 30 % do 80 % z výše uvedené částky. Paušál je tedy stanoven ve výši 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.600.000,- Kč, 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.200.000,- Kč, 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600.000,- Kč  a 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 800.000 ,- Kč. Tato změna je, jak uvedl poslanec ODS Vojtěch Munzar, dobrou zprávou zejména pro menší podnikatele, kteří mají s narůstající byrokracií největší starosti.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také