Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Změna ve zdanění zaměstnanců
vložila 10.5.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Změna ve zdanění zaměstnanců

Dne 27. března 2019 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 80/2019, který mimo jiné upravuje problematiku zdanění zaměstnanců. Ačkoli nejsou změny ve schválené podobě zákona tak zásadní, jak se původně čekalo, přináší i tak řadu novinek, které se v nemalém dotknou příjmů zaměstnanců.

V první řadě dojde ke sjednocení limitu pro tzv. srážkovou daň. V případě limitu ostatních příjmů zdaněných při neučinění prohlášení k dani srážkovou daní se původní částka 2500 Kč nahrazuje částkou rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. V případě dohody o provedení práce nadále zůstává limit 10 000 Kč, avšak u ostatních příjmů dojde ke zvýšení limitu z 2500 na 3000 Kč. Pro názornost uveďme příklad, kdy zaměstnanec pracující na DPČ, který u jednoho zaměstnavatele uplatňuje slevu na dani a u druhého zaměstnavatele slevu podepsanou nemá.  Tento zaměstnanec nebude muset podávat daňové přiznání, pokud jeho měsíční výdělek u tohoto druhého zaměstnavatele nepřesáhne 2999 Kč. Osoby vykonávající práci právě na základě DPČ vykonávající funkce statutárního orgánu právnické osoby a pobírající za tuto funkci odměnu tak budou od 1. května 2019 touto novelou zvýhodněni.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také