Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Oddlužení podnikatelů i fyzických osob projde řadou změn
vložila 10.9.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Oddlužení podnikatelů i fyzických osob projde řadou změn

V roce 2014 bylo poprvé umožněno podnikatelům-fyzickým osobám zachránit svou živnost oddlužením. V té době byly zavedeny stejné podmínky pro oddlužení podnikatelů jako pro oddlužení spotřebitelů.

To však mělo hned několik úskalí, zejména pak byla problémem nezabavitelná částka, která se ponechává dlužníkům k přežití období úpadku. U podnikatelů však nelze jednoznačně určit měsíční příjem, jelikož měsíční mzdu nedostávají a obrat společnosti se vypočítává jednou ročně při podání daňového přiznání. To vedlo k možnosti širokého uvážení soudců, kteří oddlužení prováděli. To vedlo k vytvoření nerovných podmínek. Všeobecně byla stanovena podmínka splacení alespoň 60 % dluhů nezajištěným věřitelům a souhlas věřitelů s oddlužením. Zákon dále nespecifikoval tento souhlas, a tak interpretací soudů bylo stanoveno, že postačuje pouze tichý souhlas, tedy že věřitel, který výslovně není proti oddlužení podnikatele, bere se toto mlčení jako souhlas.

V červnu tohoto roku vešla v účinnost novela insolvenčního zákona, která zavádí novou možnost oddlužení, kdy dlužník v pěti letech zaplatí 30 % dlužné částky. Novela mířila však zejména na dlužníky v osobním bankrotu, jejichž dluhy nevznikly podnikatelskou činností. To se však může změnit s vydáním směrnice EU, která zacílila hlavně na podporu podnikání a chce zavést výhodnější podmínky pro oddlužení podnikatelů. V platnost vešla na konci července 2019 a členské státy mají tedy lhůtu dva roky na promítnutí změn do svých právních řádů. Záleží tedy na českých zákonodárcích, jak s tímto úkolem naloží.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Pro velký zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Foto: Shutterstock

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také