Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Může zaměstnavatel vyžadovat po zaměstnanci či uchazeči o zaměstnání výpis z Rejstříku trestů?
vložila 24.5.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Může zaměstnavatel vyžadovat po zaměstnanci či uchazeči o zaměstnání výpis z Rejstříku trestů?

Před uzavřením i během trvání pracovněprávního vztahu dochází často k situacím, kdy zaměstnavatel po uchazeči, či po svém zaměstnanci vyžaduje nejrůznější informace. Nezřídka kdy jsou však tyto požadavky ze strany zaměstnavatele neoprávněné. Podle platné právní úpravy totiž zaměstnavatel může vyžadovat pouze takové informace, které přímo souvisejí s obsahem pracovní činnosti. Jako vzorový příklad může posloužit předložení výpisu z Rejstříku trestů. Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel výpis o tzv. trestněprávní bezúhonnosti vyžadovat nesmí, a to i po uchazeči o zaměstnaní, jak vyplývá ze soudní judikatury. V případě, že by se dotyčný domníval, že taková informace s výkonem jeho práce nesouvisí, může se obrátit na inspekci práce.

Výjimkou jsou situace, kdy pro zjištění trestněprávní bezúhonnosti existuje věcný důvod ve vztahu k obsahu vykonávané práce a zároveň je tento požadavek přiměřený. Případně pak může zvláštní právní předpis stanovit, že výkon určitého povolání trestněprávní bezúhonnost vyžaduje – v takovém případě je pak bezúhonnost, a tedy i její doložení povinností. V ostatních případech se však ze strany zaměstnavatele jedná o postup v rozporu s platným právem a zjevnou diskriminaci. Je tedy doporučeníhodné, aby zaměstnavatel zvážil, zda informace o bezúhonnosti uchazeče o zaměstnání či jeho zaměstnance přímo souvisí s obsahem pracovní činnosti a bude je tedy vyžadovat.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také