Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Konkurenční doložka očima Ústavního soudu ČR
vložila 26.8.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Konkurenční doložka očima Ústavního soudu ČR

Konkurenční doložkou se v oblasti pracovního práva označuje smluvní ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterým je omezena volba nového povolání zaměstnance po skončení pracovního poměru u zaměstnavatele, maximálně však v délce jednoho roku. Konkurenční doložku lze sjednat v případech, kdy zaměstnanec při výkonu práce pracuje s informacemi či postupy, jejichž přenesení zaměstnancem do nového zaměstnání by původnímu zaměstnavateli mohlo způsobit značné obtíže při dalším podnikání.

Ve svém nedávném nálezu se Ústavní soud zabýval případem, kdy zaměstnankyně necelé dva týdny po ukončení pracovního poměru nastoupila ke konkurenční společnosti, kde ovšem působila pouze čtyři dny, což přirozeně původní zaměstnavatel rozporoval. Po sérii rozhodnutí soudů nižších instancí se celým případem zabýval Nejvyšší soud, který, k překvapení celé řady odborníků, označil ujednanou smluvní pokutu za nepřiměřenou a vyslovil názor, že se zaměstnavatel vůči případnému zneužití citlivých informací měl možnost bránit i jinými způsoby. Ústavní soud však toto rozhodnutí zrušil, a naopak se postavil na stranu zaměstnavatele.

Tento nález je významný zejména proto, že Ústavní soud jasně řekl, že ať byl pracovní poměr zaměstnankyně u nového zaměstnavatele sebekratší, k porušení smluvního ujednání došlo. Z nálezu vyplývá, že Ústavní soud přihlédl i ke skutečnosti, že v dnešní digitální době je možné celou řadu informací přesunout během pár sekund, a proto i pouhé několikadenní zaměstnání může způsobit bývalému zaměstnavateli značnou újmu. Ve světle tohoto nálezu tak bude konkurenční doložka i nadále skýtat možnost, jak se efektivně bránit vůči úniku citlivých informací v souvislosti s fluktuací zaměstnanců.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Pro velký zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo
v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také