Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Jakými způsoby lze ukončit účast společníka ve společnosti s ručením omezeným
vložila 10.9.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Jakými způsoby lze ukončit účast společníka ve společnosti s ručením omezeným

Způsoby ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným jsou v dnešní právní úpravě ukotveny především v zákoně o obchodních korporacích. Způsoby ukončení účasti můžeme dělit na nucené a na dobrovolné.

Nuceným ukončením účasti je vyloučení společníka ze společnosti. To může nastat pro jeho případné prodlení v plnění jeho vkladové nebo příplatkové povinnosti. Před samotným vyloučením mu však musí být poskytnuta dodatečná lhůta k jejímu splnění. V tomto případě je vyloučen pouze z podílů, u kterých je společník v prodlení. Další možností je vyloučení skrze návrh společnosti na zrušení účasti společníka ve společnosti soudem pro jeho závažné porušování povinností vyplývajících ze zákona a případně ze společenské smlouvy. Povinnost učinit výzvu zde není dána, pokud porušení společníkovy povinnosti mělo právní následky, které nelze odstranit.

Naopak dobrovolné ukončení účasti společníka vyplývá přímo z jeho vůle. K tomu může dojít při vystoupení ze společnosti. Za předpokladu, že společenská smlouva neurčí jinak, může společník ze společnosti vystoupit, pokud nesouhlasil s rozhodnutím valné hromady o změně převažující povahy podnikání nebo prodloužení jejího trvání a na valné hromadě hlasoval proti takovému návrhu. Nejčastěji však dochází k ukončení účasti společníka ve společnosti z důvodu převodu jeho podílu na třetí osobu. Neurčí-li společenská smlouva jinak, je společník oprávněn převést podíl na osobu, která není společníkem, pouze se souhlasem valné hromady.

Společník může v neposlední řadě sám navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval. K tomu však nemůže dojít, pokud jde o jediného společníka.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Pro velký zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Foto: Shutterstock

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také