Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Jak na přihlášení ochranné známky u nás, v Evropě a v USA
vložila 10.9.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Jak na přihlášení ochranné známky u nás, v Evropě a v USA

Na základě Protokolu k Madridské dohodě existuje možnost registrovat ochranné známky i ve Spojených státech amerických. Přihláška se podává na Patentový a známkový úřad USA, který se vyznačuje přísnějšími podmínkami pro zápis.

Mezi podmínky patří předchozí registrace ochranné známky v ČR nebo předložení prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku při obchodní činnosti v USA, které se pak opakovaně předkládá mezi 5. a 6 rokem ochrany a dále mezi 9. a 10., 19. a 20. atd.

Pokud má žadatel zájem o ochrannou známkou platnou pro celou EU, může si podat přihlášku na úřad EUIPO. Existují dvě možnosti, buď poslat přihlášku poštou, nebo elektronicky, nicméně elektronická verze je levnější i rychlejší způsob registrace. Úřad EUIPO rozlišuje tři druhy ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační. Ochranné známky EU garantují výhradní právo na ochranu ve všech stávajících i budoucích členských státech EU a neomezené obnovování každých deset letech.

V České republice zajišťuje ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví. Přihlášku je možné podat poštou nebo elektronicky a správní poplatek je splatný ve lhůtě 1 měsíc ode dne přijetí přihlášky. Na výběr jsou rovněž tři druhy známek jako na evropské úrovni. Platnost ochranní známky je 10 let s možností opakovaného obnovování, nejdříve však 12 měsíců před skončením doby platnosti a nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti známky.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Pro velký zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Foto: Shutterstock

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také