Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Firmy, které neplní informační povinnost, budou bez nároku na dotace
vložila 6.11.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Firmy, které neplní informační povinnost, budou bez nároku na dotace

Každoročně se české úřady musejí vypořádat s opakujícím se problémem, kterým je neplnění informační povinnosti ze strany obchodních společností. Informační povinnost spočívá mj. ve zveřejňování účetních závěrek a všech dokumentů s tím souvisejících ve sbírce listin.

Plnění této povinnosti je klíčové pro prověření finanční kondice obchodní společnosti, spolehlivosti i pravděpodobnosti úhrady závazků a jednoznačně tak přispívá transparentnosti podnikatelského prostředí.

Soudy a orgány státní správy dlouhodobě do jisté míry tolerují nedodržování této povinnosti, a to přesto, že ze zákona hrozí za nesplnění informační povinnosti sankce do výše 3 % hodnoty aktiv společnosti a pořádková pokuta až do výše 100.000 Kč.

Tolerance neplnění informační povinnosti nejpravděpodobněji souvisí s enormním počtem „spících společností“ a s tím, jakou zátěž by způsobilo soudům a úřadům, kdyby začali porušování informační povinnosti důkladně sankcionovat. Touto problematikou se zabývá i letos zveřejněná statistika společnosti Bisnode, která uvádí, že v roce 2017 až 62,99 % firem nesplnilo informační povinnost.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo s tímto nešvarem bojovat cestou změny podmínek pro dotace z programu OP PIK, nově už je nemohou získat společnosti nedodržující informační povinnost. Navíc se připravuje i přísnější právní úprava, která by umožnila spící společnost zrušit.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Foto: Shutterstock

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také