Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Finanční leasing a DPH od nového roku jinak. Co vše se změní v odvodech a nároku na odpočet a dopad na uzavřené smlouvy
vložila 18.11.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Finanční leasing a DPH od nového roku jinak. Co vše se změní v odvodech a nároku na odpočet a dopad na uzavřené smlouvy

Prvním dnem roku 2020 vstoupí v účinnost část novely zákona o DPH, která mění odvod DPH leasingovou společností a nárok na její odpočet na straně nájemce. Novinka se bude týkat všech smluv, u kterých bude předmět dodán po 1. 1. 2020, nezávisle na datu podpisu smlouvy.

Jak je to nyní?

Současný model "finančního leasingu s opčním právem klienta na koupi předmětu leasingu" využíval kouzla slova "opce". Tím, že klient nemá na koupi povinnost, ale právo, leasingová smlouva nenaplňuje povahu dodání zboží. V takovém případě jsou daní zatíženy jednotlivé splátky a klientovi, je-li plátcem DPH, vzniká nárok na jejich odpočet. Laicky řečeno, klient hradí DPH spolu s jednotlivými leasingovými splátkami. V praxi klient předmět obvykle odkupuje, protože jeho hodnotu uhradil ve splátkách.

Jak to bude nově?

Novela ruší výše popsaný rozdíl mezi povinností a opcí a uvádí, že "za dodání zboží se pro účely tohoto zákona považuje přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému zboží bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele". Je tedy nepodstatné, zda smlouva hovoří o povinnosti či opci na koupi. Klíčový je ekonomický smysl transakce. Je-li zůstatková cena nízká či symbolická, dá se předpokládat, že klient bude mít zájem předmět odkoupit, a proto se jedná o dodání zboží.

Charakter dodání zboží mohou splnit i smlouvy na operativní leasing, sjedná-li si v nich klient opci na koupi předmětu za cenu nižší než na sekundárním trhu. Pokud smlouva naplní charakter dodání zboží, leasingová společnost bude DPH odvádět z celého objemu splátek ihned na začátku smlouvy. Klient obdrží fakturu - daňový doklad, kde základem DPH bude souhrn všech splátek a ostatních plateb, včetně pojištění. Pokud je nájemce plátcem DPH, vzniká mu nárok na odpočet DPH opět ve výši souhrnu všech splátek a ostatních plateb, které s leasingem souvisejí.

Dopady na nájemce?

U smluv na finanční leasing a specifických smluv na operativní leasing nájemci vznikne nárok na odpočet DPH z celého objemu splátek a ostatních plateb. Řadě klientů může tato změna příjemně posílit disponibilní zdroje, pokud se s leasingovou společností dohodnou na posunu či rozložení úhrad DPH do splátek. Méně příjemné může být předčasné ukončení leasingové smlouvy, kdy nájemce bude muset vracet odpočet DPH k nerealizovaným splátkám.

A co běžící smlouvy a daň z příjmu?

Na smlouvy s předáním předmětu do 31. 12. 2019 se bude nadále vztahovat současná úprava a v jejím režimu doběhnou až do konce. Podmínky pro finanční leasing, které upravuje zákon o dani z příjmu - např. doby trvání, časová rozlišení pro daňovou uznatelnost a výkaznictví mimo rozvahu nájemce, jsou touto změnou nedotčeny a zůstávají v platnosti.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Foto: Shutterstock

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také