Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Registrace rodinných podniků otevírá firmám a OSVČ nové možnosti
vložila 15.6.2020
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Registrace rodinných podniků otevírá firmám a OSVČ nové možnosti

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR  připravila projekt Registrace rodinných podniků České republiky, který přinese rodinným obchodním korporacím a rodinným živnostem mnoho výhod.

Rodinné podniky jsou základem naší ekonomiky, proto v souladu s evropským trendem budou získávat výhody jako např. daňové úlevy, propagaci, cílené strukturální výzvy a programy, známku kvality a další. Registrované podniky mohou také využít zvýhodněné bankovní produkty pro malé a střední podniky připravené Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Od 1.4.2020 mají možnost např. žádat o zvýhodněné úvěry a záruky v rámci programu EXPANZE a GEN-záruka v programu ZÁRUKA 2015 až 2023.  Rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost (OSVČ) budou při podání žádosti prokazovat soulad  s požadavky Definice rodinného podniku prostřednictvím Registru rodinných podniků České republiky, vedeném AMSP ČR.

Jak získat osvědčení rodinného podniku

Osvědčení rodinného podniku lze získat od 1. března 2020. Registrace rodinného podniku je schvalována Výborem pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků, který je složen ze zástupců Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské komory a Českomoravské záruční a rozvojové banky. Registrované rodinné podniky obdrží Osvědčení a právo používat oficiální značku “Rodinný podnik Česká Republika”. Seznam registrovaných rodinných podniků ČR je zveřejněn na www.businessinfo.cz

Jste-li rodinná obchodní korporace, či rodinná živnost ve smyslu Definice rodinného podniku, stačí vyplnit registraci, doložit dokumenty v závislosti na tom, zda žádáte jako firma, nebo OSVČ a zaplatit registrační poplatek. Ten činí v případě OSVČ 200 Kč bez DPH, u korporací se pak odvíjí v závislosti na velikosti. Po schválení žádosti obdržíte Osvědčení a po 3 roky máte právo používat označení "Rodinný podniky Česká republika".

Veškeré informace včetně podmínek registrace a postupu naleznete na stránkách AMSP ČR.

Možnosti registrace od března využilo na tři stovky firem a OSVČ, více než dvě stě žadatelů již Osvědčení obdrželo. Připojte se k nim také a získejte tak právo používat označení:

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také