Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Nová řešení a ženská podnikavost - dvě strany téže mince
vložila 24.4.2020
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Nová řešení a ženská podnikavost - dvě strany téže mince

Aktuálně zažíváme situaci, kterou by si ještě před pár týdny snad nikdo nedokázal představit. Změny se dotýkají fungování celé naší společnosti a její infrastruktury. Jak se složitost událostí stupňuje, stává se čím dál tím důležitější hledat nová řešení.

Každá krize a obtížná situace s sebou v protikladu s obavami z budoucnosti přináší nové výzvy. Již nyní můžeme vidět, jak se aktuální situace stává podnětem pro hledání inovací. Činnosti, které dříve vypadaly jako jen těžko aplikovatelné do praxe, se po několika týdnech staly samozřejmostí. Najednou se přizpůsobujeme na práci home office, používáme e – learningové služby pro naše děti, filmovou či divadelní premiéru sledujeme online z pohodlí domova a pro nákup nemusíme do supermarketu. Díky tomu se nám otevírá prostor nejen pro trávení času se svými blízkými, ale i pro úvahy nad inovacemi v našem pracovním životě.

Jak říká úspěšná koučka Marie Forleo: „V každé obtížné situaci se skrývá dar růstu. Soustřeďme se na to, abychom ho našli.“ Na minulých krizích můžeme pozorovat jednoznačný trend. Podnikatelé, kteří se i přes nepříznivou situaci zaměřili na výzkum a inovace, získali náskok a z krize vyšli s úspěchem. Mezi aktuálně nejživější oblast patří interdisciplinární přístup k digitalizaci a její pronikání do vývoje nových produktů, distribuce, prodejních aktivit, řízení nákladů, obchodu, marketingu, péče o zákazníky a dalších aktivit. Zaměření se na výzkum a vývoj jako na odezvu na krizi může přinést zcela nové obchodní příležitosti.

Ženy v oblasti výzkumu a inovací

V České republice není kariéra žen v oblasti výzkumu a inovací neobvyklá, nicméně v porovnání s muži je žen pořád málo (okolo 27 %). Na druhou stranu můžeme pozorovat pozitivní trend ve výrazně rychlejším růstu přibývajícího počtu podnikatelek než mužů podnikatelů. Příležitost tkví právě v propojení podnikavosti žen se zájmem o výzkum, ze kterého jako výsledek budou plynout potenciální inovace, které následně mohou ženy ve svém  podnikání uplatnit. 

Podpora aplikovaného výzkumu

Podporou aplikovaného výzkumu, tedy získáváním nových poznatků přímo uplatnitelných v praxi, se zabývá Technologická agentura ČR (TA ČR). Ta poskytuje finanční podporu výzkumu, vývoji a inovacím s cílem zvýšit konkurenceschopnost a hospodářský růst České republiky. TA ČR podporuje výzkumné projekty prostřednictvím vyhlašování veřejných soutěží v rámci dvanácti tematicky různě zaměřených  programů.

Blíže zmínit můžeme například Program TREND zaměřený na rozvoj digitalizace a nových produktů a služeb. Tento program je vhodný právě k podpoře vlastní výzkumně-vývojové činnosti s důrazem na aplikovatelnost výsledků v podnikání, a v letošním roce zahajuje 30. dubna příjem projektů do 3. veřejné soutěže.

Řadu velice zajímavých výsledků z oblasti společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) generuje Program ÉTA, který podporuje řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev 21. století pomocí interdisciplinárního přístupu. Spojením SHUV s dalšími obory tak vznikají různorodé projekty jako např.: diagnostika hudebních kompetencí skrze IT aplikaci, vývoj automatického vytváření titulků pro handicapované diváky, využití odpadů jako zdrojů pro další zpracování, nové metody ve vzdělávání dětí či využití her pro kognitivní trénink a nácvik každodenních činností ve virtuálním prostředí. V rámci Programu ÉTA teď TA ČR podpoří i výzkum, který pomůže překonat současnou krizi zapříčiněnou pandemií COVID-19, zvýšit odolnost společnosti vůči případným dalším krizím a především využít důsledky aktuální situace jako příležitost pro nová inovativní řešení. Do 4. veřejné soutěže Programu ÉTA zaměřené na boj s koronavirovou krizí se můžete přihlásit od 30. dubna 2020. Veškeré informace o programech TA ČR a dalších možnostech podpory jsou dostupné na www.tacr.cz, společně s dalšími podpůrnými nástroji jako jsou data z mapování inovačního potenciálu INKAviz nebo vyhledávač VaV projektů a potenciálních partnerů pro spolupráci STARFOS.

Nebojte se pustit do něčeho nového

Z tuzemského i celoevropského pohledu oblast výzkumu a inovací ženy nejen díky jejich podnikavosti potřebuje, a proto je nutné je inspirovat a motivovat. Pokud se tedy již výzkumem v nějaké formě zabýváte nebo zatím jen přemýšlíte, jak s výzkumnými aktivitami ve Vašem podnikání nebo zaměstnání začít a nastartovat je, neostýchejte se a obraťte se na zástupce TA ČR ve svém regionu, kde nyní působíte/podnikáte (odkaz na regionální kontaktní místa naleznete níže). Regionální zástupci s Vámi ochotně proberou možnosti podpory a společně s Vámi budou hledat partnery/partnerky pro výzkumnou spolupráci podle Vašich potřeb.

Pokud jste se tedy doposud o výzkum a vývoj nezajímaly, teď je ten správný čas začít. Spisovatelka Maya Angelou říká: „Kreativitu nelze vyčerpat. Čím víc ji používáte, tím víc jí máte.“ Nebojte se ji proto používat pro výzkum. Kreativita je jedním z kritérií aplikovaného výzkumu, z toho důvodu se jí meze nekladou. Zajímejte se proto o oblast výzkumu, vývoje a inovací, řekněte si o podporu a podporujme společně výzkum užitečný pro společnost. Rádi Vám pomůžeme a těšíme se na spolupráci.

 

Kontakty:

Kontaktní místa

Facebook

 

Foto: Pixabay.com

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také