O ženách, které dělají to, co milují
Tisková zpráva ze září 2016: Ženy válcují muže v počtu nově založených živností
vložila 15.9.2016
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Tisková zpráva ze září 2016: Ženy válcují muže v počtu nově založených živností

Rostoucí trend počtu žen podnikatelek dále pokračuje a již dvanáctinásobně převyšuje počet podnikatelských subjektů, nově založených muži. Největší bariéru při zahájení podnikání vidí ženy v nedostatku financí, nepřehledné byrokracii, ale i v obavě o zabezpečení rodiny. I přesto jsou tři čtvrtiny podnikatelek spokojeny se svojí pracovní volbou, zatímco běžně zaměstnané  ženy pouze z jedné třetiny. Trendem začíná být dosažení nezávislosti. Vyplývá to z výsledků průzkumu a analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), společnosti ŽENY s.r.o. a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Průzkum realizovala pro AMSP ČR a Ženy s.r.o. agentura IPSOS, a to na vzorku 670 žen. Srovnávací analýzu podnikatelů a podnikatelek připravila AMSP ČR ve spolupráci s MPO.

Přestože muži v podnikání stále převládají, jejich počet v posledních letech stagnuje a dominuje trend trvalého růstu počtu podnikajících žen. V roce 2015 počet podnikatelek vzrostl o dalších 7 223 žen, zatímco mužů přibylo jen 609.  Zajímavé je i to, žeačkoliv mužů podnikatelů je vůči ženám téměř dvojnásobek, za poslední rok přibylo srovnatelně nových živnostenských oprávnění. Na jednoho muže tak dnes připadá v průměru 1,48 živnostenských oprávnění, na jednu ženu je to 1,32. Podnikatelky jsou se svým životem i příjmem mnohem spokojenější než ženy v zaměstnaneckém poměru. To potvrzuje také skutečnost, že pouze jedno procento oslovených žen podnikatelek nechce, aby jejich děti v budoucnu podnikaly.

Pro zahájení podnikání ženy nevyhledávají pomoc s prodejem produktů, příliš nespoléhají na státní ani evropskou podporu, naopak za rozhodující považují podporu rodiny. Vadí jim nesrozumitelnost všech administrativních povinností, potýkají se s nedostatkem zdrojů a přivítaly by srozumitelný a finančně dostupný informační servis.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu dodává:„Ženy vstupují do podnikání velmi zodpovědně, jejich hlavní motivací není mimořádný úspěch a společenské postavení, ale pragmaticky sledují efekt pro rodinu a vyšší stupeň nezávislosti. Stále uvažují velmi hospodárně, snaží se z minima získat maximum a odmítají riskantní kroky. Tím se podstatně odlišují od mužů, kteří jdou za vyššími cíli, ale rovněž s větší dávkou rizika.“

 „Právě velká odpovědnost, s níž podnikavé ženy vstupují do podnikání, je jedním z důvodů, proč pro nás tato skupina klientek představuje důvěryhodnou klientelu v případě poskytnutí podnikatelských úvěrů“, uvádí Jan Pari, segmentový manažer Raiffeisenbank.

Polovina žen, které se rozhodly podnikat, míří do oblasti služeb, následuje drobný obchod, naprosté minimum žen se rozhodlo pro výrobní odvětví, s výjimkou drobné ruční výroby. Za zcela zásadní faktor při rozhodování o oboru podnikání považují ženy možnost skloubit pracovní a rodinný život. Hlavní motivací pro tři čtvrtiny žen je uspořádání pracovní doby, dvě třetiny to považují za cestu k nezávislosti, naopak jen každá sedmá žena chce začít podnikat, protože má podnikatelský nápad.

Téměř třetina žen míří do oblasti poradenství, k čemuž využívá zejména práci z domova. Trendem jsou ale rovněž malé provozovny typu kaváren, čajoven nebo prodejny vlastních ručních výrobků, roste i zájem provozovat e-shopy. Mírný zájem je o provozování butiku s textilem, cukrárny nebo například školky.

Přijít na trh se zajímavým produktem je pouze prvním krokem vedoucím k úspěchu. „Stále se setkáváme s neefektivním financováním reklamy nebo nevhodnou volbou komunikačního nástroje. Ještě nedávno byla řada žen, s kterými jsem se setkala, ochotna zaplatit vysoké částky za malý prostor v tisku, za které by během dvou měsíců získali tisíce fanoušků například na facebooku“, říká Eva Čejková Vaškovápatronka projektu PODNIKAVÁ ŽENA AMSP ČR a jednatelka ŽENY s.r.o.  V této oblasti již došlo k významnému pokroku. Ženy sází podle průzkumu na doporučení, osobní kontakty a dobrou pověstInternetové nástroje a sociální sítě se stávají automatickým nástrojem komunikace. Je zřejmé, že tradiční formy typu reklamy a využívání médií je pro ženy podnikatelky nákladným, a tím i neefektivním způsobem prezentace.

Důležitým faktorem rozvoje podnikání žen je podle průzkumu jejich průběžné vzdělávání. 29 % oslovených podnikatelek se pravidelně účastní vzdělávacích kurzů pro podnikatele. Preferované jsou převážně klasické kursy jako osobní setkání, workshopy nebo konference. Zájem o on-line kursy je, i přes deklarovanou časovou i finanční úsporu, výrazně nižší. Ženy podnikatelky jsou ochotny do svého vzdělání investovat v průměru ročně 5.000 Kč.  „Osobně si myslím, že je to způsobeno špatnou zkušeností a řadou podvodných společností, které na lokálním trhu pojem on-line vzdělávání pokazili. Placené platformy je nezbytné předem vždy řádně prověřit“, dodává Eva Čejková Vašková.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také