Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Začínáme! První tisková zpráva z června 2014: Ovládnou ženy byznys 21. století?
vložila 24.6.2014
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Začínáme! První tisková zpráva z června 2014: Ovládnou ženy byznys 21. století?

Děkujeme vám všem, které jste se podílely na průzkumu o podnikání. Tady jsou výsledky!

24. 6. 2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představuje další z řady svých unikátních průzkumů, tentokrát na téma podnikání žen. Za poslední rok začalo podnikat desetinásobně více žen než mužů. Proč jsou ženy odolnější?Jaké jsou trendy podnikání žen v Evropě? Co je motivací žen stát se podnikatelkou? Jaké informace jsou pro začínající podnikatelky nejcennější? A čeho se ve svém podnikání nejvíce obávají?

Ovládnou ženy byznys 21. století?

Podnikatelky jsou se svou prací a způsobem života mnohem spokojenější než ostatní, více jim vyhovuje i jejich příjem. Přesto je u nás méně žen v rozhodujících firemních pozicích než například v konzervativním Japonsku. AMSP ČR proto ve spolupráci s platformou ŽENY s.r.o. zahajuje mohutnou ofenzivu a představuje projekt Podnikavá žena.

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR bez okolků uvádí: „Ženy budou v příštích dekádách postupně přebírat kontrolu nad byznysem. Začíná se zcela zřetelně projevovat, že jejich přirozené vlastnosti jsou jako šité na míru požadavkům moderního obchodu. Jsou odolné, netrpí sebestředností a dokáží daleko lépe vyhodnocovat riziko. Je fakt, že na rozdíl od mužů mají tendenci dívat se někdy zbytečně dozadu a jsou emotivnější, ale emoce dnes v rozumné míře do podnikání patří. Bereme proto v asociaci prapor do ruky a začínáme nejmasivnější podporu podnikavých žen, která zde kdy byla. Během několika let hodláme podnikatelské prostředí přesvědčit, že chceme-li být opravdu úspěšní, musíme začít lovit ve vodách perspektivních žen.“

Překážky, které ženy vnímají v podnikání, jsou na osobní i celospolečenské úrovni. 55 % respondentek vnímá strach, že se podnikáním neuživí, jako jednu z hlavních překážek, kterou musí podnikatelky překonat. Odstartovat podnikání by jim výrazně pomohla větší podpora rodiny, dostatek financí a přesvědčení o tom, že po jejich produktu/službě bude poptávka. Tyto faktory vnímá jako výraznou pomoc vždy přes 90 % respondentek. 91% považuje srozumitelné informace o podnikání za pomoc k jeho zahájení. Nejcennější informací je pak dovednost oslovení nových zákazníků, tento způsob podpory řadí mezi nejdůležitější přibližně 49 % respondentek. Informaci o způsobu založení firmy považují za cennější hlavně mladší ženy. Stále více ženy oceňují pomoc kouče či mentora s reálnými podnikatelskými zkušenostmi, který by ženám pomohl překonávat zásadní překážky v podnikání.

„Začínala jsem podnikat ve 21 letech, a to hlavně proto, že jsem kolem sebe měla spoustu podnikatelských vzorů. A když dnes po 12 letech jsem často v roli mentorky pro začínající podnikatelky, vidím, jak moc je zajímá právě ta reálná zkušenost, jak udělat ten první krok, jak se zbavit strachu, kde získat motivaci,“ říká Eva Vašková Čejková, zakladatelka projektu ŽENY s.r.o. „Ženy si uvědomují, že podnikání může být cesta k seberealizaci a naplnění jejich potenciálu, jenom k tomu potřebují pomoci. Čím více ženám budeme ukazovat inspirativní příběhy, nabídneme jim platformu, kde získávat potřebné informace a jak dát o sobě a svých produktech vědět, tím víc jsem přesvědčena o tom, že nárůst podnikatelek bude nadále pokračovat stejně tak, jako tomu bylo za poslední rok, kdy se meziroční nárůst počtu živnostníků podle statistik MPO k 31. 3. 2014 zvedl o neuvěřitelných 10 662 žen.“

79 % dotazovaných žen vnímá jako problém ve svém podnikání nedostatečnou státní podporu. 78 % dotazovaných žen pak stejně problematicky hodnotí i přebujelou administrativu spojenou s podnikáním. Ženy s předchozí podnikatelskou zkušeností také více plánují podnikání v budoucnu.

„Téměř třetinu všech živnostníků a drobných podnikatelů tvoří ženy, jejich počet přitom stále roste. Z našich zkušeností vyplývá, že ženy-podnikatelky jsou oproti svým mužským protějškům v podnikání odpovědnější, realističtější i pracovitější, zároveň mají lepší platební morálku. Raiffeisenbank je banka tradičně zaměřená na kvalitní poradenství a dlouhodobý vztah s klientem, proto jsme vnímáni jako banka vhodná pro podnikatele a chceme být přirozeným partnerem i pro podnikatelky,“ uvedla manažerka firemního bankovnictví Raiffeisenbank Viktória Kapušanská.

Průzkum realizovala agentura na výzkum trhu IPSOS s.r.o. v rámci platformy ŽENY s.r.o.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také