O ženách, které dělají to, co milují
Rozhovor nejenom o podnikání s Karlem Havlíčkem: Toto století bude patřit ženám
vložila 31.8.2014
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Rozhovor nejenom o podnikání s Karlem Havlíčkem: Toto století bude patřit ženám

Inspirativní rozhovor s mužem, který stojí na straně všech podnikavých žen!

Hodně jsem o něm slyšela, hodně žen mi na něho dávalo tip, že ho musím pozvat, protože je to prostě bezkonkurenční řečník, charizmatický muž a velice inspirativní člověk. Pár let trvalo, než se naskytla příležitost, ale v březnu 2013 to vyšlo a setkali jsme se poprvé na jedné z našich konferencí pro ženy. Nezklamal, všech 120 párů očí na něho upřeně hledělo po celou dobu jeho prezentace. 

Neznám mnoho lidí, kteří denně vstávají ráno mezi čtvrtou a pátou, učí se několik světových jazyků, řídí řadu firem, jsou zapojení do projektů podporujících podnikání, zachovávání řemesel a malých živnostníků, chodí na schůzky včas a drží slovo.

Muž, který hájí zájmy malých a středních podniků a živnostníků a v neposlední řadě fandí všem ženám, které se rozhodnou jít vlastní cestou podnikání. 

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také