O ženách, které dělají to, co milují
Projekt REWARD podporující podnikání žen na venkově
vložila 26.7.2021
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Projekt REWARD podporující podnikání žen na venkově

REWARD je ERASMUS+ projekt na podporu podnikání žen na venkově prostřednictvím diverzifikace a využití různorodého kulturního dědictví. Jeho cílem byla podpora zaměstnatelnosti žen pomocí podnikatelských aktivit podporujících rozvoj venkova a posílení postavení žen ve venkovských oblastech prostřednictvím online školení.

Ženy hrají zásadní roli v udržitelném rozvoji venkovských oblastí. Představují 49 % venkovského obyvatelstva a zásadně přispívají k rozvoji venkova.

Strukturální změny v zemědělství a způsobu života zemědělských rodin, ke kterým došlo od konce 20. století - deagrarianizace, pluriaktivita, snižování podílu vlastnění farem rodinami atd., - způsobily odchod venkovských žen do městských oblastí, kde jsou větší a lepší pracovní příležitosti.

Navzdory tomuto scénáři existují příležitosti pro posílení postavení žen ve venkovských oblastech, příležitosti, které zlepší ekonomické a sociální postavení žen. V mnoha případech jsou však v tradiční roli mužů a žen nezbytné zásadní změny.

Více informací o projektu: https://learning.reward-erasmus.eu/?lang=cs

Vzdělávací videa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLV5LTcILnX1ewiucxzW1NR4mTh1auPYNg

 

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také