O ženách, které dělají to, co milují
Pokuta až 100 tisíc? Dejte si webové stránky do pořádku!
vložila 28.3.2022
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Pokuta až 100 tisíc? Dejte si webové stránky do pořádku!

Realitní kancelář a realitní makléřka, pojišťovací agentka nebo třeba majitelka e-shopu. Ať už patříte mezi ostřílené podnikatelky nebo zrovna rozjíždíte nový byznys, podívejte se na se na svoje webové stránky kritickým okem a odpovězte si na jednoduchou otázku. Kromě toho, že mají moderní design, jsou přehledné a zdobí je čtivý text, splňují vaše internetové stránky také zákonné náležitosti? Pokud ne, zpozorněte. Spotřebitelské spory ani sankce od orgánů veřejné správy nejsou nic příjemného. Věděli jste, že za neuveřejnění povinných informací na webu vám může být udělena pokuta až 100.000,- Kč?

Webové stránky na míru jsou standard nejen pro realitní kancelář

Pryč jsou doby, kdy byly internetové stránky výsadou nejbohatších. Návodů, jak vytvořit internetové stránky snadno a rychle je na internetu nespočet. Stejně tak si dnes už můžete za rozumné peníze objednat profesionální webové stránky na míru.

Pamatujte, že internetové stránky jsou něco jako vaše elektronická vizitka, dostupná odkudkoliv a komukoliv. Každý realitní makléř a realitní kancelář vám dají za pravdu, že web s inzeráty představuje silný prodejní kanál s byty, domy, pozemky a dalšími nemovitostmi. A to platí obecně, ať už podnikáte v jakémkoliv odvětví.

Vytvořit webové stránky, to není jenom o výběru sexy barev, poutavých obrázků a sepsání čtivých textů, které na první dobrou zaujmou zákazníka, vzbudí v něm důvěru a budou prodávat vaše zboží nebo služby. Jako podnikatelka musíte pamatovat také na povinnosti, které vyplývají ze zákona s ohledem na ochranu spotřebitele. V opačném případě byste se mohla dostat do pořádného maléru. Dílčí pravidla se liší dle toho, zda podnikáte jako právnická osoba (PO) nebo podnikající fyzická osoba (FO), ale vysoké pokuty hrozí za určitých okolností shodně společnostem i živnostníkům (OSVČ).

Jak vytvořit webové stránky v souladu se zákonem?

Samotná tvorba internetové stránky je ze zákona povinná jen pro akciové společnosti (a.s.) a ta družstva, v kterých dle stanov plní působnost členské schůze shromáždění delegátů. OSVČ ani společnosti s ručením omezením (s.r.o.) povinně vytvořit webové stránky nemusí. Když už je ale mají, musí na nich bezodkladně uveřejnit, a v případě změny také aktualizovat následující údaje, které si můžete ověřit např. v ARES Ministerstva financí:

  • jméno a příjmení nebo obchodní firmu,
  • IČO,
  • místo podnikání nebo adresu sídla,
  • informaci o subjektu s příslušností řešit mimosoudní spotřebitelské spory vč. jeho webové stránky.

Internetové stránky podnikající FO musí také obsahovat údaje o zápisu do živnostenského rejstříku, a případně i obchodního rejstříku (OR), pokud se tam necháte dobrovolně zapsat, a to včetně oddílu a vložky.

Oproti tomu webové stránky PO musí údaj o zápisu do OR obsahovat vždy (vč. oddílu a vložky). Informovat na webu musíte také o případném členství v koncernu.

Dále se podívejte na svoje internetové stránky a pečlivě zkontrolujte i další (nepovinné) údaje, které tam uvádíte. Typicky půjde o kontaktní údaje (tel. číslo, e-mail, datová schránka atd.) nebo obchodní detaily (např. informace o základním kapitálu). Údaje nesmí vyvolat klamavý dojem.

Tvorba internetové stránky bez hrozby pokuty

Když uvedená pravidla nedodržíte, můžete se dopustit přestupku. Pokud vaše internetové stránky neobsahují povinné údaje, můžete vám být udělena pokuta až 100.000,- Kč. Současně můžete nezákonně vzhlížejícím webem vzbudit pozornost živnostenského úřadu nebo České obchodní inspekce, jejichž kontroly jsou nepříjemné, a navíc mohou odhalit i případné další nesrovnalosti.

Přemýšlíte, jak uvést povinné údaje na vaše webové stránky u s.r.o., abyste se nedopustili přestupku? Jako inspirace vám může posloužit jednoduchý příklad:

Prodáváme Kupujeme s.r.o.
IČO: 111 11 111
se sídlem Vesmírná 32, Břevnov, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222222

Subjektem věcně příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/).

Obdobně budete postupovat v případě, že podnikáte jako fyzická osoba. Místo názvu firmy uvedete jméno a příjmení, sídlo nahradíte místem podnikání a doplníte údaj o zápisu v živnostenském rejstříku. Jak již zaznělo, údaj o zápisu v OR uvedete pouze v okamžiku, že jste se do něj nechala dobrovolně zapsat.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také