Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Jak podpořit svoji imunitu při špatné cytologii?
vložila 30.11.0001
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Jak podpořit svoji imunitu při špatné cytologii?

Každoročně se v Česku nechá při pravidelné gynekologické prevenci vyšetřit pouze 50 % žen. A to přesto, že od roku 1960 má každá žena v rámci zdravotního pojištění hrazen odběr buněk z děložního hrdla – cervikální cytologii. Ta dokáže včas odhalit změny na děložním čípku a zabránit vzniku karcinomu. Díky tomu se od té doby snížil výskyt karcinomu děložního hrdla z 32 na 14 ze 100 000 žen.

Karcinom děložního hrdla je úzce spjat s infekcí HPV (Human Papiloma Virus). Primární prevencí před HPV infekcí je očkování proti HPV, které využívá zhruba 60 % dívek a 25 % chlapců. S HPV se během života setká 70 – 80 % jedinců. Záleží pak na síle vlastní imunity, jak se s infekcí dokáže tělo vyrovnat.

Výsledky cervikální cytologie

Pokud je cytologie zcela v pořádku, je používána zkratka NILM. ASC-US je nejnižší stupeň změny a je mnohdy způsobený jen poševní dysmikrobií bez účasti HPV. Jedná se o morfologické změny buněk, které nepostačují pro definitivní diagnózu a nesmí mezi nimi být buňky zvané koilocyty (buňky změněné HPV infekcí).

Následuje mezistupeň zvaný ASC-H, což jsou buněčné změny, které nemohou vyloučit vyšší stupeň postižení. Zde se kontrola doporučuje po léčbě zánětu nebo v odstupu 6 měsíců.

První přednádorový stupeň změn buněk je označován LSIL. Při tomto nálezu se čeká na vývoj a kontrola je prováděna za 6 měsíců. Zhruba v 8-10 % se nález zhorší do vyššího stupně, přibližně ve 40 % se zlepší – dojde ke zhojení a ve zbylých 50 % bude stejný.

HSIL je těžší stupeň přednádorových změn. Tento nález je vhodné vždy ověřit odběrem vzorku tkáně, po jehož laboratorním prozkoumání se kategorizuje na lehčí CIN 2 a těžší CIN 3 závažnost. Zpravidla dochází u 30 % ke zhojení, ke zhoršení v 15 % a přetrvávání stavu v 55 %. Kontroly se zde provádí již za 3 měsíce.

Jak tělu pomoci při špatné cytologii?

Jak se tělo dokáže vypořádat s HPV infekcí, závisí na síle imunity. O některých faktorech, zejména o kouření, lze tvrdit, že prokazatelně ovlivňují vznik onemocnění a podporují rozvoj HPV infekce. V současné době se vývoj zaměřuje na přírodní prostředky, které by cíleně podpořily imunitu v oblasti děložního hrdla.

Bylo zkoumáno mnoho látek podávaných celkově i lokálně. Poznatky z výzkumů byly využity k vývoji vaginálního gelu, který je používán lokálně a má prokazatelné pozitivní účinky ve smyslu zvýšení procenta normalizace cytologických nálezů a eliminace lidských papilomavirů.

Během půl roku čekání na kontrolní cytologii lze aktivně podpořit lokální imunitu děložního hrdla v lékárně volně dostupným vaginálním gelem  Papilocare® s obsahem 7 účinných složek, jehož pozitivní účinky jsou podloženy klinickými studiemi. Výzkum dokazuje schopnost této lokální léčby zvýšit procento zhojených buněčných změn o 30 %.

K výrobě produktu se využívá nanotechnologií, díky čemuž mají účinné látky vyšší prostupnost do tkání a lepší chemickou stabilitu. Látky se získávají například z houby Outkovky pestré, která je využívána v tradiční čínské medicíně jako pomocná látka k léčbě nádorů a má hojivý účinek na mikroporanění sliznice. Podobně působí další obsažený extrakt z Pupečníku asijského. Silné účinky v podpoře lokální imunity vykazuje beta-glukan. Kromě těchto látek je základem přípravku kyselina hyaluronová, Aloe vera, Zaderah indický a probiotická složka alfa-oligoglukan BioEcolia®.

 

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také